Έντομα αποθηκών και τροφίμων - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789608002890

Έντομα αποθηκών και τροφίμων

€12,60
€14,00
0
No votes yet
Τα γεωργικά προϊόντα δεν κινδυνεύουν μόνο από τα έντομα, τα ακάρεα, τις ασθένειες και τα τρωκτικά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκομιδής... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Τα γεωργικά προϊόντα δεν κινδυνεύουν μόνο από τα έντομα, τα ακάρεα, τις ασθένειες και τα τρωκτικά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκομιδής τους αλλά ένα μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων που προκύπτουν από αυτήν, καταστρέφονται ή χάνονται εξαιτίας των ίδιων παραγόντων κατά τα μετασυγκομιστικά στάδια (μεταφορά, αποθήκευση, κατεργασία, συσκευασία).

Οι χώροι μέσα στους οποίους γίνεται η επεξεργασία, η βιομηχανοποίηση και συσκευασία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων αντιμετωπίζουν πολύ συχνά ακανθώδη προβλήματα που έχουν ως πρωταγωνιστές έντομα, ακάρεα, μύκητες και τρωκτικά.

Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων από τους ίδιους τους εχθρούς καθώς και η ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων και προσβολών με τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που η απαρχή του βρίσκεται τόσο στην κακή κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων από πλευράς κατασκευαστικής, οργανωτικής, όσο και στη μη τήρηση των κανόνων ως προς την καθαριότητα και την επιθεώρηση των χώρων αυτών και την καταπολέμηση των παραπάνω εχθρών.

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα επιχειρηθεί η μετάδοση βασικών γνώσεων ως προς την αναγνώριση, τη βιολογία, τις συνήθειες και την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στα μετασυγκομιστικά στάδια καθώς και ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να πληρούν τους όρους υγιεινής για σωστή αποθήκευση και υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων αυτών.

Κ. Θ. Μπουχέλος

ISBN:
9789608002890
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
133
Έτος: 
2018

Τα γεωργικά προϊόντα δεν κινδυνεύουν μόνο από τα έντομα, τα ακάρεα, τις ασθένειες και τα τρωκτικά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκομιδής τους αλλά ένα μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων που προκύπτουν από αυτήν, καταστρέφονται ή χάνονται εξαιτίας των ίδιων παραγόντων κατά τα μετασυγκομιστικά στάδια (μεταφορά, αποθήκευση, κατεργασία, συσκευασία).

Οι χώροι μέσα στους οποίους γίνεται η επεξεργασία, η βιομηχανοποίηση και συσκευασία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων αντιμετωπίζουν πολύ συχνά ακανθώδη προβλήματα που έχουν ως πρωταγωνιστές έντομα, ακάρεα, μύκητες και τρωκτικά.

Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων από τους ίδιους τους εχθρούς καθώς και η ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων και προσβολών με τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που η απαρχή του βρίσκεται τόσο στην κακή κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων από πλευράς κατασκευαστικής, οργανωτικής, όσο και στη μη τήρηση των κανόνων ως προς την καθαριότητα και την επιθεώρηση των χώρων αυτών και την καταπολέμηση των παραπάνω εχθρών.

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα επιχειρηθεί η μετάδοση βασικών γνώσεων ως προς την αναγνώριση, τη βιολογία, τις συνήθειες και την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στα μετασυγκομιστικά στάδια καθώς και ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να πληρούν τους όρους υγιεινής για σωστή αποθήκευση και υγιεινή επεξεργασία των προϊόντων αυτών.

Κ. Θ. Μπουχέλος