Διαφορικές εξισώσεις - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Διαφορικές εξισώσεις
SKU:
9789605863791

Διαφορικές εξισώσεις

€63,00
€70,00
0
No votes yet

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος στη βασική θεωρία και τις εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων. Η ευε... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος στη βασική θεωρία και τις εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων. Η ευελιξία του κειμένου παρέχει στον διδάσκοντα ουσιαστικά περιθώρια να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στα αντικείμενα που επιθυμεί. Με παιδαγωγική δομή και πλούσιο υλικό, το σύγγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη της ύλης.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
- Ευέλικτη οργάνωση: Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι «αρθρωτό», έτσι ώστε να αφήνει περιθώριο για ποικίλες διαμορφώσεις μαθημάτων και διαφορετική εστίαση (θεωρία, εφαρμογές και τεχνικές, έννοιες).
- Εργασίες: Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνονται εργασίες σχετικές με το υλικό που καλύπτεται. Σε αρκετές από αυτές έχουν συμβάλει διακεκριμένοι ερευνητές.
- Ασκήσεις που απαιτούν τεκμηριωμένη απάντηση: Στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων ένα σύνολο σαφώς εξειδικευμένων γραπτών ασκήσεων καλεί τους φοιτητές να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τις έννοιες του κεφαλαίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες παρακινούνται να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων μεθόδων και να παρουσιάσουν παραδείγματα που υποστηρίζουν τη μελέτη τους.
- Σύνοψη κεφαλαίων και προβλήματα για επανάληψη: Όλα τα κύρια κεφάλαια περιέχουν μια σειρά προβλημάτων επανάληψης μαζί με μια σύνοψη των βασικών εννοιών που παρουσιάζονται.
- Γραφικά με χρήση υπολογιστή: Τα περισσότερα σχήματα του κειμένου δημιουργήθηκαν μέσω υπολογιστή. Τα γραφικά αυτά όχι μόνο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις εικονογραφήσεις, αλλά επίσης δείχνουν τη χρήση αριθμητικών πειραματισμών στη μελέτη της συμπεριφοράς των λύσεων.
- Ασκήσεις: Περιλαμβάνεται πλήθος ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας από απλά, συνηθισμένα προβλήματα ως πιο απαιτητικά. Βαθύτερα θεωρητικά ερωτήματα, μαζί με εφαρμογές, εμφανίζονται συνήθως στο τέλος του συνόλου των ασκήσεων. Σε όλο το κείμενο έχουν συμπεριληφθεί (με ειδική σήμανση) προβλήματα και θέματα που απαιτούν τη χρήση αριθμομηχανής ή υπολογιστή.

ISBN:
9789605863791
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Σελίδες: 
708
Έτος: 
2021

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός εξαμηνιαίου μαθήματος στη βασική θεωρία και τις εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων. Η ευελιξία του κειμένου παρέχει στον διδάσκοντα ουσιαστικά περιθώρια να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στα αντικείμενα που επιθυμεί. Με παιδαγωγική δομή και πλούσιο υλικό, το σύγγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη της ύλης.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
- Ευέλικτη οργάνωση: Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι «αρθρωτό», έτσι ώστε να αφήνει περιθώριο για ποικίλες διαμορφώσεις μαθημάτων και διαφορετική εστίαση (θεωρία, εφαρμογές και τεχνικές, έννοιες).
- Εργασίες: Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνονται εργασίες σχετικές με το υλικό που καλύπτεται. Σε αρκετές από αυτές έχουν συμβάλει διακεκριμένοι ερευνητές.
- Ασκήσεις που απαιτούν τεκμηριωμένη απάντηση: Στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων ένα σύνολο σαφώς εξειδικευμένων γραπτών ασκήσεων καλεί τους φοιτητές να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τις έννοιες του κεφαλαίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες παρακινούνται να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων μεθόδων και να παρουσιάσουν παραδείγματα που υποστηρίζουν τη μελέτη τους.
- Σύνοψη κεφαλαίων και προβλήματα για επανάληψη: Όλα τα κύρια κεφάλαια περιέχουν μια σειρά προβλημάτων επανάληψης μαζί με μια σύνοψη των βασικών εννοιών που παρουσιάζονται.
- Γραφικά με χρήση υπολογιστή: Τα περισσότερα σχήματα του κειμένου δημιουργήθηκαν μέσω υπολογιστή. Τα γραφικά αυτά όχι μόνο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις εικονογραφήσεις, αλλά επίσης δείχνουν τη χρήση αριθμητικών πειραματισμών στη μελέτη της συμπεριφοράς των λύσεων.
- Ασκήσεις: Περιλαμβάνεται πλήθος ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας από απλά, συνηθισμένα προβλήματα ως πιο απαιτητικά. Βαθύτερα θεωρητικά ερωτήματα, μαζί με εφαρμογές, εμφανίζονται συνήθως στο τέλος του συνόλου των ασκήσεων. Σε όλο το κείμενο έχουν συμπεριληφθεί (με ειδική σήμανση) προβλήματα και θέματα που απαιτούν τη χρήση αριθμομηχανής ή υπολογιστή.