Χανιά: Ψυχογεωγραφικός χαρτογραφικός οδηγός της παλιάς πόλης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789606656385

Χανιά: Ψυχογεωγραφικός χαρτογραφικός οδηγός της παλιάς πόλης

€40,50
€45,00
0
No votes yet
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να αποτελέσει για εσάς ένα διαφορετικό "Οδηγό της Παλιάς Πόλης των Χανίων", ένα εναλλακτικό εργαλείο περ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να αποτελέσει για εσάς ένα διαφορετικό "Οδηγό της Παλιάς Πόλης των Χανίων", ένα εναλλακτικό εργαλείο περιήγησης στις ορατές και αόρατες όψεις της, μέσα από τα μάτια 25 σύγχρονων χαρτογράφων που τις κατέγραψαν. Είναι συλλογικό έργο καθώς περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους χάρτες και τα κείμενα των συμμετεχόντων (στο πρώτο μέρος) καθώς και τις διαλέξεις (στο δεύτερο μέρος) των εισηγητών στο εργαστήριο έρευνας και αναπαράστασης της πόλης Νοητικοί και Ψυχογεωγραφικοί Χάρτες: Εφαρμογή στα Χανιά που οργανώθηκε με την υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά τον Σεπτέμβριο του 2017. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η παραγωγή χαρτών της Παλιάς (εντός των τειχών) Πόλης των Χανίων με αφετηρία δύο βασικές πρακτικές, την νοητική χαρτογράφηση του Kevin Lynch και την ψυχογεωγραφία των Καταστασιακών. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα γίνει το έναυσμα να γνωρίσουμε καλύτερα τις ποικίλες όψεις της παλιάς πόλης των Χανίων με τις πολλαπλές τους εκφάνσεις. Να προσανατολιστούμε έτσι όχι μόνο γεωγραφικά στην πόλη αλλά και στην αναζήτηση των επιμέρους συχνά αθέατων χαρακτηριστικών της. Μπορεί, τελικά να αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα οδηγού και για άλλες πόλεις.

Ε.Τσακίρη, Σ. Γιαννούδης

The book that you hold in your hands aspires to be a different Guide to the Old Town of Chania, an alternative tool for browsing its visible aspects and unveil its invisible facets through the eyes of 25 contemporary cartographers who recorded them. It is a collective work as it includes mainly the maps of the participants (part one) and the lectures (part two) of the invited speakers in the workshop of city research and representation Chania Mantal Maps and Psychogeography, which was organized with the support of the School of Architecture of the Technical University of Crete and was hosted by the Center of Mediterranean Architecture in Chania, Crete, in September 2017. The aim of the workshop was to produce maps of the Old City of Chania starting from two major mapping practices, Kevin Lynch's mental mapping and situationist psychogeography. We hope that the book will be an alternative guide to acknowledge the multiple facets and aspects of the historic city of Chania, and orient us, not only geographically in the city, but also by unveiling its often concealed and unseen features. It can, thus, be an exemplar of a guide for other cities as well.

E. Tsakiri, S. Yiannoudes

ISBN:
9789606656385
Συγγραφέας:
Εικονογράφος: 
Σωκράτης Γιαννούδης
Μέγεθος: 
22x22
Σελίδες: 
208
Έτος: 
2019

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να αποτελέσει για εσάς ένα διαφορετικό "Οδηγό της Παλιάς Πόλης των Χανίων", ένα εναλλακτικό εργαλείο περιήγησης στις ορατές και αόρατες όψεις της, μέσα από τα μάτια 25 σύγχρονων χαρτογράφων που τις κατέγραψαν. Είναι συλλογικό έργο καθώς περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους χάρτες και τα κείμενα των συμμετεχόντων (στο πρώτο μέρος) καθώς και τις διαλέξεις (στο δεύτερο μέρος) των εισηγητών στο εργαστήριο έρευνας και αναπαράστασης της πόλης Νοητικοί και Ψυχογεωγραφικοί Χάρτες: Εφαρμογή στα Χανιά που οργανώθηκε με την υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά τον Σεπτέμβριο του 2017. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η παραγωγή χαρτών της Παλιάς (εντός των τειχών) Πόλης των Χανίων με αφετηρία δύο βασικές πρακτικές, την νοητική χαρτογράφηση του Kevin Lynch και την ψυχογεωγραφία των Καταστασιακών. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα γίνει το έναυσμα να γνωρίσουμε καλύτερα τις ποικίλες όψεις της παλιάς πόλης των Χανίων με τις πολλαπλές τους εκφάνσεις. Να προσανατολιστούμε έτσι όχι μόνο γεωγραφικά στην πόλη αλλά και στην αναζήτηση των επιμέρους συχνά αθέατων χαρακτηριστικών της. Μπορεί, τελικά να αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα οδηγού και για άλλες πόλεις.

Ε.Τσακίρη, Σ. Γιαννούδης

The book that you hold in your hands aspires to be a different Guide to the Old Town of Chania, an alternative tool for browsing its visible aspects and unveil its invisible facets through the eyes of 25 contemporary cartographers who recorded them. It is a collective work as it includes mainly the maps of the participants (part one) and the lectures (part two) of the invited speakers in the workshop of city research and representation Chania Mantal Maps and Psychogeography, which was organized with the support of the School of Architecture of the Technical University of Crete and was hosted by the Center of Mediterranean Architecture in Chania, Crete, in September 2017. The aim of the workshop was to produce maps of the Old City of Chania starting from two major mapping practices, Kevin Lynch's mental mapping and situationist psychogeography. We hope that the book will be an alternative guide to acknowledge the multiple facets and aspects of the historic city of Chania, and orient us, not only geographically in the city, but also by unveiling its often concealed and unseen features. It can, thus, be an exemplar of a guide for other cities as well.

E. Tsakiri, S. Yiannoudes