Πράσινες προμήθειες - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789602727065

Πράσινες προμήθειες

€27,00
€30,00
0
No votes yet
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις πράσινες προμήθειες που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Εν όψε... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις πράσινες προμήθειες που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Εν όψει των σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος (δραματική μείωση των φυσικών πόρων, υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, απώλεια της βιοποικιλότητας και συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος), καθίσταται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η εξεύρεση τρόπων μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του σύγχρονου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης. Οι πράσινες προμήθειες συνιστούν παγκοσμίως ένα από τα κυριότερα σύγχρονα πεδία εφαρμογής των δράσεων και πολιτικών για την ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων που είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον. Η ανάπτυξη αγορών σχεδιασμένων επί τη βάσει πράσινων προμηθειών θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να τους παράσχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει ενεργά τις πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Για την προώθηση αυτής της διαδικασίας καθορίζονται περιβαλλοντικά κριτήρια για χρήση σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία βασίζονται σε μία προσέγγιση κύκλου ζωής από τη χρήση των πρώτων υλών και των μεθόδων παραγωγής τους ως τις τελικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και την τήρηση των όρων που αφορούν την επιστροφή των προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, για τον αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πλέον γεγονός ότι η αειφορική (βιώσιμη) ανάπτυξη, την οποία πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι θεωρούσαν ουτοπία, σήμερα αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Η βιολογική γεωργία και η εν γένει βιολογική παραγωγή αγαθών κερδίζει διαρκώς έδαφος και κάθε σκεπτόμενος πολίτης (παραγωγός ή καταναλωτής) είναι γνώστης της περιβαλλοντικής καταστροφής και της αναγκαιότητας της αειφορίας (sustainability). Ως εκ τούτου, το αντικείμενο του έργου για αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα, με εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού και με ανάπτυξη μεθοδολογίας, στρατηγικών και πολιτικής, εξάπτει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με σύγχρονα θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Εφοδιαστική (Logistics) και καταδεικνύει το ενδιαφέρον του συγγραφέα για σύγχρονη περιβαλλοντική - τεχνοκρατική διαδικασία και πολιτική στη διακίνηση αγαθών.

ISBN:
9789602727065
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
Σελίδες: 
336
Έτος: 
2010

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις πράσινες προμήθειες που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Εν όψει των σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος (δραματική μείωση των φυσικών πόρων, υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, απώλεια της βιοποικιλότητας και συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος), καθίσταται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η εξεύρεση τρόπων μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του σύγχρονου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης. Οι πράσινες προμήθειες συνιστούν παγκοσμίως ένα από τα κυριότερα σύγχρονα πεδία εφαρμογής των δράσεων και πολιτικών για την ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων που είναι ωφέλιμα για το περιβάλλον. Η ανάπτυξη αγορών σχεδιασμένων επί τη βάσει πράσινων προμηθειών θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να τους παράσχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει ενεργά τις πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Για την προώθηση αυτής της διαδικασίας καθορίζονται περιβαλλοντικά κριτήρια για χρήση σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία βασίζονται σε μία προσέγγιση κύκλου ζωής από τη χρήση των πρώτων υλών και των μεθόδων παραγωγής τους ως τις τελικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και την τήρηση των όρων που αφορούν την επιστροφή των προϊόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, για τον αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πλέον γεγονός ότι η αειφορική (βιώσιμη) ανάπτυξη, την οποία πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι θεωρούσαν ουτοπία, σήμερα αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Η βιολογική γεωργία και η εν γένει βιολογική παραγωγή αγαθών κερδίζει διαρκώς έδαφος και κάθε σκεπτόμενος πολίτης (παραγωγός ή καταναλωτής) είναι γνώστης της περιβαλλοντικής καταστροφής και της αναγκαιότητας της αειφορίας (sustainability). Ως εκ τούτου, το αντικείμενο του έργου για αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα, με εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού και με ανάπτυξη μεθοδολογίας, στρατηγικών και πολιτικής, εξάπτει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με σύγχρονα θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Εφοδιαστική (Logistics) και καταδεικνύει το ενδιαφέρον του συγγραφέα για σύγχρονη περιβαλλοντική - τεχνοκρατική διαδικασία και πολιτική στη διακίνηση αγαθών.