Οικονομική της ανάπτυξης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789606674112

Οικονομική της ανάπτυξης

€26,33
€29,25
0
No votes yet
Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο, τόσο τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της ''οικονομικής ανάπτυξης" (Economic Development), όσο και τη... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο, τόσο τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της ''οικονομικής ανάπτυξης" (Economic Development), όσο και την εφαρμογή της μεθόδου "κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-κόστους" (Social Cost-Benefit Analysis) προς αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.
Για το σκοπό αυτό:
- στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται ορισμένες εισαγωγικές έννοιες περί ''οικονομικής μεγέθυνσης",
- στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία λεπτομερής ανάλυση σημαντικού αριθμού "δεικτών ανάπτυξης", τόσο οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, όσο και βασικών αναγκών
- στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι προδιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας οικονομίας (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα και τεχνολογική πρόοδο),
- στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται και σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παρουσιάζουν οι διάφορες χώρες, κατά τον W. Rostow, όταν ευρίσκονται σ' ένα από τα "στάδια" οικονομικής ανάπτυξης (παραδοσιακό, μεταβατικό, απογείωσης, ωριμότητας και υψηλής μαζικής κατανάλωσης),
- στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τους σκοπούς/στόχους αυτών, αλλά και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους, καθώς και των μέτρων άσκησης οικονομικής πολιτικής
- στο έκτο, έβδομο και όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της μεθόδου "κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-κόστους" για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.
Τέλος, με τη μορφή παραρτημάτων, δίδονται στατιστικοί πίνακες (για την διενέργεια συγκεκριμένων υπολογισμών) και το νομοθετικό πλαίσιο των κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

ISBN:
9789606674112
Μέγεθος: 
24x16
Σελίδες: 
368
Έτος: 
2007
Ο Μιχαήλ Α. Αλεξανδρίδης είναι επίκουρος καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο, τόσο τη θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της ''οικονομικής ανάπτυξης" (Economic Development), όσο και την εφαρμογή της μεθόδου "κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-κόστους" (Social Cost-Benefit Analysis) προς αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.
Για το σκοπό αυτό:
- στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται ορισμένες εισαγωγικές έννοιες περί ''οικονομικής μεγέθυνσης",
- στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία λεπτομερής ανάλυση σημαντικού αριθμού "δεικτών ανάπτυξης", τόσο οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, όσο και βασικών αναγκών
- στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι προδιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας οικονομίας (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα και τεχνολογική πρόοδο),
- στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται και σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παρουσιάζουν οι διάφορες χώρες, κατά τον W. Rostow, όταν ευρίσκονται σ' ένα από τα "στάδια" οικονομικής ανάπτυξης (παραδοσιακό, μεταβατικό, απογείωσης, ωριμότητας και υψηλής μαζικής κατανάλωσης),
- στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τους σκοπούς/στόχους αυτών, αλλά και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους, καθώς και των μέτρων άσκησης οικονομικής πολιτικής
- στο έκτο, έβδομο και όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της μεθόδου "κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-κόστους" για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.
Τέλος, με τη μορφή παραρτημάτων, δίδονται στατιστικοί πίνακες (για την διενέργεια συγκεκριμένων υπολογισμών) και το νομοθετικό πλαίσιο των κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα.