Οικονομική ανάπτυξη - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789600231403

Οικονομική ανάπτυξη

€66,78
€74,20
0
No votes yet
Κύριο χαρακτηριστικό της παρούσας Γ΄ έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός της με επτά νέα κεφάλαια των θεωριών και στρατηγικών της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγω... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Κύριο χαρακτηριστικό της παρούσας Γ΄ έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός της με επτά νέα κεφάλαια των θεωριών και στρατηγικών της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγω της έκτασης της προηγούμενης έκδοσης και τις επιταγές του νόμου για το μέγεθος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, η προσθήκη αυτών των νέων κεφαλαίων έκανε αναγκαία τη μείωση της έκτασης ή τον αποκλεισμό ορισμένων κεφαλαίων της προηγούμενης έκδοσης. Τα νέα κεφάλαια που έχουν προστεθεί πραγματεύονται πληρέστερα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ως θεμελιώδεις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που αναπτύσσονται σ’ αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχουν με την οικονομική ανάπτυξη:

1) οι πληθυσμιακές εξελίξεις,
2) η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,
3) η δημιουργία, εφαρμογή, αποδοχή, μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας,
4) η αποταμίευση- επένδυση και ο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
5) η ανισοκατανομή του εισοδήματος και η φτώχεια,
6) η έκταση και οι λογικές εξάπλωσης της διαφθοράς, και τέλος,
7) η επιλογή μεταξύ της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς και του παρεμβατικού κράτους.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις έτσι και στην παρούσα Γ΄ έκδοση, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των θεωρητικών εργαλείων των κλασικών, των νεοκλασικών και των μαρξιστικών θεωριών, καθώς και των υποδειγμάτων μεγέθυνσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική διάσταση των διαφόρων προσεγγίσεων και προβολή των διαφορετικών μεθοδολογιών ανάλυσης. Αναπτύσσονται οι διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης και υπανάπτυξης και αναλύονται οι στρατηγικές εκβιομηχάνισης και οι αναδιανεμητικές στρατηγικές, ο ρόλος που παίζουν οι ανισότητες, όλων των μορφών, ως αίτιο ή αιτιατό της αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς και οι συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς παράγοντα στις εθνικές επιλογές και στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία. Η διερεύνηση των διαφόρων θεμάτων υποστηρίζεται από την παράθεση των πιο πρόσφατων στατιστικών δεδομένων, τη διαγραμματική και τη μαθηματική ανάλυση, την εκτίμηση ερμηνευτικών υποδειγμάτων και, όπου αυτό κατέστη δυνατό, από την παρουσίαση ιστορικών παραδειγμάτων και εμπειρικών ερευνών.

ISBN:
9789600231403
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
876
Έτος: 
2015
Ο Παναγιώτης Α. Ρέππας είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα "Οικονομική Ανάπτυξη" και "Μακροοικονομική Θεωρία". Έχει κάνει σπουδές και ερευνητική εργασία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πανεπιστήμια York και Western του Καναδά, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Oxford της Αγγλίας, και στο Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του, σε βιβλία και σε άρθρα διεθνών επιστημονικών περιοδικών, καλύπτουν ένα εύρος ζητημάτων της οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης που αναφέρονται στις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών και στους επιμέρους τομείς παραγωγής (γεωργία, βιομηχανία).

Κύριο χαρακτηριστικό της παρούσας Γ΄ έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός της με επτά νέα κεφάλαια των θεωριών και στρατηγικών της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγω της έκτασης της προηγούμενης έκδοσης και τις επιταγές του νόμου για το μέγεθος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, η προσθήκη αυτών των νέων κεφαλαίων έκανε αναγκαία τη μείωση της έκτασης ή τον αποκλεισμό ορισμένων κεφαλαίων της προηγούμενης έκδοσης. Τα νέα κεφάλαια που έχουν προστεθεί πραγματεύονται πληρέστερα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ως θεμελιώδεις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που αναπτύσσονται σ’ αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχουν με την οικονομική ανάπτυξη:

1) οι πληθυσμιακές εξελίξεις,
2) η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,
3) η δημιουργία, εφαρμογή, αποδοχή, μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας,
4) η αποταμίευση- επένδυση και ο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
5) η ανισοκατανομή του εισοδήματος και η φτώχεια,
6) η έκταση και οι λογικές εξάπλωσης της διαφθοράς, και τέλος,
7) η επιλογή μεταξύ της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς και του παρεμβατικού κράτους.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις έτσι και στην παρούσα Γ΄ έκδοση, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των θεωρητικών εργαλείων των κλασικών, των νεοκλασικών και των μαρξιστικών θεωριών, καθώς και των υποδειγμάτων μεγέθυνσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική διάσταση των διαφόρων προσεγγίσεων και προβολή των διαφορετικών μεθοδολογιών ανάλυσης. Αναπτύσσονται οι διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης και υπανάπτυξης και αναλύονται οι στρατηγικές εκβιομηχάνισης και οι αναδιανεμητικές στρατηγικές, ο ρόλος που παίζουν οι ανισότητες, όλων των μορφών, ως αίτιο ή αιτιατό της αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς και οι συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς παράγοντα στις εθνικές επιλογές και στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία. Η διερεύνηση των διαφόρων θεμάτων υποστηρίζεται από την παράθεση των πιο πρόσφατων στατιστικών δεδομένων, τη διαγραμματική και τη μαθηματική ανάλυση, την εκτίμηση ερμηνευτικών υποδειγμάτων και, όπου αυτό κατέστη δυνατό, από την παρουσίαση ιστορικών παραδειγμάτων και εμπειρικών ερευνών.