Ασφαλιστικό, αποταμίευση και ανάπτυξη: Μια πρόταση οικονομικής λογικής - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789607536266

Ασφαλιστικό, αποταμίευση και ανάπτυξη: Μια πρόταση οικονομικής λογικής

€27,51
€30,57
0
No votes yet
[...] Το ασφαλιστικό πρόβλημα αναδεικνύει όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

[...] Το ασφαλιστικό πρόβλημα αναδεικνύει όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει συνεπώς να αντιμετωπισθεί ως αναπτυξιακό πρόβλημα και όχι ως "αριθμητικό" ή λογιστικό, Θα πρέπει δηλαδή να λάβει υπόψη όχι μόνο τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος (παραμετρικές), αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις σε μεγέθη που δεν συνιστούν μεν τυπικά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος, επηρεάζουν όμως την πορεία του. Ένα τέτοιο μέγεθος -το σημαντικότερο- είναι η αποταμίευση η οποία επηρεάζει αφενός καθοριστικά τις δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος, και αφετέρου επηρεάζεται έντονα απ' αυτό, Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Οι λόγοι συνδέονται κυρίως με τη συσσώρευση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της περιόδου συνταξιοδότησης και των λοιπών ασφαλιστικών αναγκών καθώς και τη δημιουργία αποθεματικών για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου ανεκτού επιπέδου διαβίωσης.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχους: α) την κατανόηση του συνταξιοδοτικού ζητήματος και τον προσδιορισμό του κόστους των συντάξεων στην οικονομία, β) την παρουσίαση του θέματος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης καταγράφοντας τις νέες τάσεις, σε ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε εγχώριο επίπεδο και γ) την επισήμανση των κύριων και προσδιοριστικών παραγόντων που επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική μεταρρύθμιση δηλαδή: i) τις σύγχρονες τάσεις διάρθρωσης της
δημογραφικής πυραμίδας που προδιαγράφονται στο παγκόσμιο προσκήνιο και ii) τις αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

ISBN:
9789607536266
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
29x21
Σελίδες: 
93
Έτος: 
2005
Η Βασιλική Φιοράκη είναι στέλεχος στο τμήμα Στατιστικών της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και εξωτερική συνεργάτις του ΙΟΒΕ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης στατιστικής.

[...] Το ασφαλιστικό πρόβλημα αναδεικνύει όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει συνεπώς να αντιμετωπισθεί ως αναπτυξιακό πρόβλημα και όχι ως "αριθμητικό" ή λογιστικό, Θα πρέπει δηλαδή να λάβει υπόψη όχι μόνο τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος (παραμετρικές), αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις σε μεγέθη που δεν συνιστούν μεν τυπικά στοιχεία του ασφαλιστικού συστήματος, επηρεάζουν όμως την πορεία του. Ένα τέτοιο μέγεθος -το σημαντικότερο- είναι η αποταμίευση η οποία επηρεάζει αφενός καθοριστικά τις δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος, και αφετέρου επηρεάζεται έντονα απ' αυτό, Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Οι λόγοι συνδέονται κυρίως με τη συσσώρευση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της περιόδου συνταξιοδότησης και των λοιπών ασφαλιστικών αναγκών καθώς και τη δημιουργία αποθεματικών για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου ανεκτού επιπέδου διαβίωσης.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχους: α) την κατανόηση του συνταξιοδοτικού ζητήματος και τον προσδιορισμό του κόστους των συντάξεων στην οικονομία, β) την παρουσίαση του θέματος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης καταγράφοντας τις νέες τάσεις, σε ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε εγχώριο επίπεδο και γ) την επισήμανση των κύριων και προσδιοριστικών παραγόντων που επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική μεταρρύθμιση δηλαδή: i) τις σύγχρονες τάσεις διάρθρωσης της
δημογραφικής πυραμίδας που προδιαγράφονται στο παγκόσμιο προσκήνιο και ii) τις αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)