Έρευνα για την απασχόληση και την αγορά εργασίας 2004 - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789607536310

Έρευνα για την απασχόληση και την αγορά εργασίας 2004

€27,51
€30,57
0
No votes yet
Η παρούσα έρευνα του IΟΒΕ αποτελεί μέρος μεγάλου ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η παρούσα έρευνα του IΟΒΕ αποτελεί μέρος μεγάλου ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων) που διεξήχθη το 2004, και είχε στόχο να καταγράψει τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τις επικρατούσες συνθήκες στις εθνικές αγορές εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Ιουνίου-Αύγουστου 2004 με το ίδιο δομημένο ερωτηματολόγιο για πρώτη πλέον φορά στην Ε.Ε. των 25 κρατών μελών, καλύπτοντας όπως πάντα τους τρεις μεγάλους τομείς της οικονομίας: Τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο.
Αντίστοιχες έρευνες έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή του IΟΒΕ, το 1989, το 1994 και το 1999 και απεδείχθησαν, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής "εξαιρετικές πηγές πληροφόρησης που έδωσαν τη δυνατότητα για λεπτομερέστερη ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης". Εξάλλου, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα για τη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης της Ε.Ε. Πιστεύουμε ότι και η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην επισήμανση προβλημάτων και δυσλειτουργιών στην αγορά εργασίας, όσο και στην επιλογή μέτρων πολιτικής για την απασχόληση και την ανεργία.
Η έρευνα από τη φύση της δεν φιλοδοξεί προφανώς να καλύψει συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Άλλωστε, έρευνες αυτού του είδους αντανακλούν τις απόψεις των συμμετεχόντων με βάση το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν, καταγράφουν δηλαδή τις υποκειμενικές
εκτιμήσεις τους, τον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν και αντιδρούν στην πραγματικότητα. Βεβαίως οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των οικονομικών φορέων, αλλά και η δράση τους, η οποία καθορίζεται από αυτές, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της οικονομικής πραγματικότητας. Δεν είναι όμως τα μόνα και θα πρέπει να συνεξετάζονται με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, εν προκειμένω με όλα τα ' άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, την ανεργία και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας,
Η διάρθρωση της μελέτης ακολουθεί τη δομή του ερωτηματολογίου, έτσι ώστε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων να είναι κοινή. Η έκθεση συνοδεύεται επίσης από δύο παραρτήματα. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τα αναλυτικά ερωτηματολόγια της έρευνας για τους τρεις εξεταζόμενους τομείς. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει συνοπτικά αποτελέσματα για τις χώρες της Ε. Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα.
Τέλος, οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τον κ. Τάκη Πολίτη, Επιστημονικό Διευθυντή του IΟΒΕ για την πολύτιμη συμβολή του με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις στην εκπόνηση αυτής της μελέτης.

ISBN:
9789607536310
Μέγεθος: 
29x21
Σελίδες: 
164
Έτος: 
2005
Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 διδάσκει στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ.

Η παρούσα έρευνα του IΟΒΕ αποτελεί μέρος μεγάλου ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων) που διεξήχθη το 2004, και είχε στόχο να καταγράψει τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τις επικρατούσες συνθήκες στις εθνικές αγορές εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Ιουνίου-Αύγουστου 2004 με το ίδιο δομημένο ερωτηματολόγιο για πρώτη πλέον φορά στην Ε.Ε. των 25 κρατών μελών, καλύπτοντας όπως πάντα τους τρεις μεγάλους τομείς της οικονομίας: Τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο.
Αντίστοιχες έρευνες έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή του IΟΒΕ, το 1989, το 1994 και το 1999 και απεδείχθησαν, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής "εξαιρετικές πηγές πληροφόρησης που έδωσαν τη δυνατότητα για λεπτομερέστερη ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης". Εξάλλου, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα για τη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης της Ε.Ε. Πιστεύουμε ότι και η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην επισήμανση προβλημάτων και δυσλειτουργιών στην αγορά εργασίας, όσο και στην επιλογή μέτρων πολιτικής για την απασχόληση και την ανεργία.
Η έρευνα από τη φύση της δεν φιλοδοξεί προφανώς να καλύψει συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Άλλωστε, έρευνες αυτού του είδους αντανακλούν τις απόψεις των συμμετεχόντων με βάση το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν, καταγράφουν δηλαδή τις υποκειμενικές
εκτιμήσεις τους, τον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν και αντιδρούν στην πραγματικότητα. Βεβαίως οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των οικονομικών φορέων, αλλά και η δράση τους, η οποία καθορίζεται από αυτές, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της οικονομικής πραγματικότητας. Δεν είναι όμως τα μόνα και θα πρέπει να συνεξετάζονται με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, εν προκειμένω με όλα τα ' άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, την ανεργία και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας,
Η διάρθρωση της μελέτης ακολουθεί τη δομή του ερωτηματολογίου, έτσι ώστε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων να είναι κοινή. Η έκθεση συνοδεύεται επίσης από δύο παραρτήματα. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τα αναλυτικά ερωτηματολόγια της έρευνας για τους τρεις εξεταζόμενους τομείς. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει συνοπτικά αποτελέσματα για τις χώρες της Ε. Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα.
Τέλος, οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τον κ. Τάκη Πολίτη, Επιστημονικό Διευθυντή του IΟΒΕ για την πολύτιμη συμβολή του με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις στην εκπόνηση αυτής της μελέτης.