Καινοτομία επιχειρηματικού προτύπου - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185242671

Καινοτομία επιχειρηματικού προτύπου

€22,50
€25,00
0
No votes yet
Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν. Αποτελεί έναν ολιστικό και συστηματικό τρόπο ανάλυσης και περιγραφής των τρόπων και μέσων με τα οποία μια επιχείρηση λειτουργεί. Η σημαντικότητα ενός επιχειρηματικού προτύπου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί τον πυρήνα και οδηγό της εκάστοτε στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο αποκωδικοποίησης, κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας της, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημα με το οποίο αυτή αλληλοεπιδρά.

Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και εμπειρική εφαρμογή ενός εννοιολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την επιρροή του οργανωσιακού σχεδιασμού ως βασικό αίτιο της επιχειρηματικής αριστείας. Επίσης, αναλύονται οι προοπτικές και σύγχρονες τάσεις της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου, ενώ παρουσιάζεται και μια εμπειρική εφαρμογή σε δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα νέα κεφάλαια της 2ης βελτιωμένης έκδοσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιχειρηματικά πρότυπα και ο τρόπος που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ δίνεται έμφαση στην ανοικτή καινοτομία και τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στην εισαγωγή νέων επιχειρηματικών προτύπων. Επίσης, αναλύεται η οργανωσιακήδιάσταση των επιχειρηματικών προτύπων και κυρίως η σύνδεσή τους με τη στρατηγική, την οργανωτική δομή, την ηγεσία και τις ικανότητες των επιχειρήσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ερευνητές και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

ISBN:
9786185242671
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
256
Έτος: 
2019

Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν. Αποτελεί έναν ολιστικό και συστηματικό τρόπο ανάλυσης και περιγραφής των τρόπων και μέσων με τα οποία μια επιχείρηση λειτουργεί. Η σημαντικότητα ενός επιχειρηματικού προτύπου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί τον πυρήνα και οδηγό της εκάστοτε στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο αποκωδικοποίησης, κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας της, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημα με το οποίο αυτή αλληλοεπιδρά.

Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και εμπειρική εφαρμογή ενός εννοιολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την επιρροή του οργανωσιακού σχεδιασμού ως βασικό αίτιο της επιχειρηματικής αριστείας. Επίσης, αναλύονται οι προοπτικές και σύγχρονες τάσεις της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου, ενώ παρουσιάζεται και μια εμπειρική εφαρμογή σε δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα νέα κεφάλαια της 2ης βελτιωμένης έκδοσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιχειρηματικά πρότυπα και ο τρόπος που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ δίνεται έμφαση στην ανοικτή καινοτομία και τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στην εισαγωγή νέων επιχειρηματικών προτύπων. Επίσης, αναλύεται η οργανωσιακήδιάσταση των επιχειρηματικών προτύπων και κυρίως η σύνδεσή τους με τη στρατηγική, την οργανωτική δομή, την ηγεσία και τις ικανότητες των επιχειρήσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ερευνητές και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.