Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές σε επιχειρήσεις φιλοξενίας - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185036324

Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές σε επιχειρήσεις φιλοξενίας

€18,00
€20,00
0
No votes yet
Στο παρόν σύγγραμμα εξετάζονται τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας υπό το πρίσμα της διοίκησης επ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Στο παρόν σύγγραμμα εξετάζονται τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας υπό το πρίσμα της διοίκησης επιχειρήσεων με βασικούς όρους πληροφορικής.

Σκοπός του είναι να αναδείξει τη σημασία των πληροφοριακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων καθώς και τον ρόλο των εφαρμογών στην αναβάθμιση των σχέσεων της επιχείρησης φιλοξενίας με τους πελάτες, τους διαδικτυακούς πράκτορες και τους προμηθευτές.

Μέσα από παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων φιλοξενίας γίνεται εμφανής η διάκρισή τους από τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και τα συστήματα πληροφορικής, και επιπλέον αναλύονται:

η αλληλουχία των εννοιών δεδομένα, πληροφοριακά δεδομένα, γνώση, απόφαση
οι τύποι πληροφοριακών συστημάτων ανά κατηγορία και ανά επίπεδο οργάνωσης
η ροή πληροφοριακών δεδομένων ανά τύπο
η έννοια των πληροφοριών, οι κατηγορίες και τα είδη
η τεχνολογική υποδομή των συστημάτων πληροφορικής
οι εφαρμογές με αυτόνομη χρήση
οι εφαρμογές που συνθέτουν ομάδες εφαρμογών ως πακέτα-υποσυστήματα, που με την ενοποίησή τους δημιουργούν ένα PMS
οι εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς: δωματίων, επισιτιστικό, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικό
οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ErmisWin και Protel FO
τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης ενιαίας εφαρμογής, που να παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και να καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη και επιχειρηματίες του κλάδου των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

ISBN:
9786185036324
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
280

Στο παρόν σύγγραμμα εξετάζονται τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας υπό το πρίσμα της διοίκησης επιχειρήσεων με βασικούς όρους πληροφορικής.

Σκοπός του είναι να αναδείξει τη σημασία των πληροφοριακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων καθώς και τον ρόλο των εφαρμογών στην αναβάθμιση των σχέσεων της επιχείρησης φιλοξενίας με τους πελάτες, τους διαδικτυακούς πράκτορες και τους προμηθευτές.

Μέσα από παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων φιλοξενίας γίνεται εμφανής η διάκρισή τους από τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και τα συστήματα πληροφορικής, και επιπλέον αναλύονται:

η αλληλουχία των εννοιών δεδομένα, πληροφοριακά δεδομένα, γνώση, απόφαση
οι τύποι πληροφοριακών συστημάτων ανά κατηγορία και ανά επίπεδο οργάνωσης
η ροή πληροφοριακών δεδομένων ανά τύπο
η έννοια των πληροφοριών, οι κατηγορίες και τα είδη
η τεχνολογική υποδομή των συστημάτων πληροφορικής
οι εφαρμογές με αυτόνομη χρήση
οι εφαρμογές που συνθέτουν ομάδες εφαρμογών ως πακέτα-υποσυστήματα, που με την ενοποίησή τους δημιουργούν ένα PMS
οι εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς: δωματίων, επισιτιστικό, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικό
οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ErmisWin και Protel FO
τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης ενιαίας εφαρμογής, που να παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και να καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη και επιχειρηματίες του κλάδου των επιχειρήσεων φιλοξενίας.