Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185198251

Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting

€63,00
€70,00
0
No votes yet
Βιβλία με παρόμοιο τίτλο όπως αυτόν του βιβλίου, αφιερωμένα δηλαδή αποκλειστικά στη λογιστική των τραπεζών και άλλων κλάδων του χρηματοδοτικού τομέα τ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Βιβλία με παρόμοιο τίτλο όπως αυτόν του βιβλίου, αφιερωμένα δηλαδή αποκλειστικά στη λογιστική των τραπεζών και άλλων κλάδων του χρηματοδοτικού τομέα της οικονομίας (εταιρείες Leasing, Factoring, Forfaiting κ.λπ.), δεν τα συναντάμε συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία κ.ά. Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι οι λογιστικοί κανόνες, όπως αυτοί είναι ενσωματωμένοι στα αμερικανικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις και δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο.
Ο πιο αντιπροσωπευτικός τίτλος για βιβλία που καλύπτουν τις τράπεζες θα ήταν "Λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων", αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα (χορηγήσεις, ομόλογα, καταθέσεις κλπ) αντιπροσωπεύουν πλέον του 90% τόσο του ενεργητικού όσο και των υποχρεώσεων της εμπορικής τραπεζικής επιχείρησης, καλύπτονται δε από ειδικά λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα, όμως, αυτά καλύπτουν και άλλες επιχειρήσεις, που χορηγούν πιστώσεις, αγοράζουν ή εκδίδουν ομόλογα, λαμβάνουν δάνεια κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρότυπα δεν μπορούν να ταυτιστούν αποκλειστικά με τις τράπεζες.
Επειδή όμως:
α. Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν, ως επί το πλείστον, τις τράπεζες, οι δε καταθέσεις αποκλειστικά αυτές,
β. Οι χορηγήσεις, και γενικά οι πάσης φύσεως πιστώσεις, έχουν ως βασικό κορμό τις τράπεζες, έχει δε αναπτυχθεί σοβαρή φιλολογία γύρω από το αντικείμενο αυτό καθώς και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου,
γ. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά αντικείμενα που αφορούν αποκλειστικά τις τράπεζες, πέραν των χρηματοοικονομικών μέσων, όπως οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, τα οποία καλύπτονται πλήρως στο βιβλίο, επιπλέον δε
δ. Καλύπτεται η προέλευση, η φύση και η λειτουργία σημαντικών καινοτόμων μέσων όπως των Leasing, Factoring και Forfaiting
θεωρούμε ότι το βιβλίο δικαιολογημένα φέρει τον τίτλο

ISBN:
9786185198251
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
29x21
Σελίδες: 
928
Έτος: 
2019

Βιβλία με παρόμοιο τίτλο όπως αυτόν του βιβλίου, αφιερωμένα δηλαδή αποκλειστικά στη λογιστική των τραπεζών και άλλων κλάδων του χρηματοδοτικού τομέα της οικονομίας (εταιρείες Leasing, Factoring, Forfaiting κ.λπ.), δεν τα συναντάμε συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία κ.ά. Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι οι λογιστικοί κανόνες, όπως αυτοί είναι ενσωματωμένοι στα αμερικανικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις και δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο.
Ο πιο αντιπροσωπευτικός τίτλος για βιβλία που καλύπτουν τις τράπεζες θα ήταν "Λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων", αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα (χορηγήσεις, ομόλογα, καταθέσεις κλπ) αντιπροσωπεύουν πλέον του 90% τόσο του ενεργητικού όσο και των υποχρεώσεων της εμπορικής τραπεζικής επιχείρησης, καλύπτονται δε από ειδικά λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα, όμως, αυτά καλύπτουν και άλλες επιχειρήσεις, που χορηγούν πιστώσεις, αγοράζουν ή εκδίδουν ομόλογα, λαμβάνουν δάνεια κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρότυπα δεν μπορούν να ταυτιστούν αποκλειστικά με τις τράπεζες.
Επειδή όμως:
α. Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν, ως επί το πλείστον, τις τράπεζες, οι δε καταθέσεις αποκλειστικά αυτές,
β. Οι χορηγήσεις, και γενικά οι πάσης φύσεως πιστώσεις, έχουν ως βασικό κορμό τις τράπεζες, έχει δε αναπτυχθεί σοβαρή φιλολογία γύρω από το αντικείμενο αυτό καθώς και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου,
γ. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά αντικείμενα που αφορούν αποκλειστικά τις τράπεζες, πέραν των χρηματοοικονομικών μέσων, όπως οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, τα οποία καλύπτονται πλήρως στο βιβλίο, επιπλέον δε
δ. Καλύπτεται η προέλευση, η φύση και η λειτουργία σημαντικών καινοτόμων μέσων όπως των Leasing, Factoring και Forfaiting
θεωρούμε ότι το βιβλίο δικαιολογημένα φέρει τον τίτλο