Οικονομικά και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185242633

Οικονομικά και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς

€27,00
€30,00
0
No votes yet
Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελληνική βιβλιογραφία και αφορά τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικού... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελληνική βιβλιογραφία και αφορά τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και το δεύτερο μέρος τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς, που αποτελείται από δέκα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου γίνεται εισαγωγή στις Οικονομικές Θεωρίες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι Απόψεις των Οικονομολόγων για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονομική Βιωσιμότητα Οργανισμών/Επιχειρήσεων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι Εργασιακές Σχέσεις, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τα Οικονομικά του Προσωπικού.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η Σύγχρονη Διοίκηση των Ελληνικών Αθλητικών Οργανισμών.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις Βασικές Έννοιες στην Εξέλιξη της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα Μοντέλα Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο Προγραμματισμός της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η Προσέλκυση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται η Επιλογή των Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφονται τα Χαρακτηριστικά Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται οι Κύριες Ικανότητες στη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

ISBN:
9786185242633
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
320
Έτος: 
2019

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελληνική βιβλιογραφία και αφορά τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και το δεύτερο μέρος τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς, που αποτελείται από δέκα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου γίνεται εισαγωγή στις Οικονομικές Θεωρίες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι Απόψεις των Οικονομολόγων για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονομική Βιωσιμότητα Οργανισμών/Επιχειρήσεων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι Εργασιακές Σχέσεις, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τα Οικονομικά του Προσωπικού.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η Σύγχρονη Διοίκηση των Ελληνικών Αθλητικών Οργανισμών.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις Βασικές Έννοιες στην Εξέλιξη της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα Μοντέλα Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο Προγραμματισμός της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η Προσέλκυση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται η Επιλογή των Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφονται τα Χαρακτηριστικά Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται οι Κύριες Ικανότητες στη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.