Ειδικά θέματα οργάνωσης - διοίκησης - ηγεσίας για στελέχη σωμάτων ασφαλείας - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789600223569

Ειδικά θέματα οργάνωσης - διοίκησης - ηγεσίας για στελέχη σωμάτων ασφαλείας

€30,19
€33,54
0
No votes yet
Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος "Οργάνωση - Διοίκηση - Ηγεσία" της Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας -Σχολής Αξιωματικώ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος "Οργάνωση - Διοίκηση - Ηγεσία" της Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας -Σχολής Αξιωματικών. Βασίζεται στις παραδόσεις του Τακτικού Καθηγητή της Σχολής Αξιωματικών και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας / Πανεπιστημίου Πειραιά κυρίου Σούγιαννη Αναστασίου, ο οποίος διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα στη Σχολή από το 2002. Αναλύει με διεξοδικό τρόπο θέματα διοίκησης, οργάνωσης και ηγεσίας προσαρμοσμένα στα ελληνικά σώματα ασφαλείας, τα οποία κάθε σύγχρονος διοικητής πρέπει να κατέχει ώστε να:
- οργανώνει κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο την υπηρεσία του,
- ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις ως ηγέτης,
- επιτυγχάνει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του,
- βελτιώνει την απόδοση των υφισταμένων του,
- χειρίζεται κρίσιμες υπηρεσιακές καταστάσεις.

Ύστερα από συνεχή πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα στο χώρο του Management των σωμάτων ασφαλείας αλλά και προτάσεις και υποδείξεις από ανώτατα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, οι τρεις συγγραφείς (Σούγιαννης Αναστάσιος, Παπασωτηρίου Δημήτριος και Σούγιαννης Γεώργιος) παρουσιάζουν με ικανοποίηση την Β΄ έκδοση του βιβλίου που είναι βελτιωμένη και επαυξημένη, με τη βεβαιότητα ότι έχουν καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα και ότι συνδράμουν στο δύσκολο έργο των σημερινών και μελλοντικών ηγετών διαφόρων επιπέδων των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας.

ISBN:
9789600223569
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
381
Έτος: 
2009

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος "Οργάνωση - Διοίκηση - Ηγεσία" της Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας -Σχολής Αξιωματικών. Βασίζεται στις παραδόσεις του Τακτικού Καθηγητή της Σχολής Αξιωματικών και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας / Πανεπιστημίου Πειραιά κυρίου Σούγιαννη Αναστασίου, ο οποίος διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα στη Σχολή από το 2002. Αναλύει με διεξοδικό τρόπο θέματα διοίκησης, οργάνωσης και ηγεσίας προσαρμοσμένα στα ελληνικά σώματα ασφαλείας, τα οποία κάθε σύγχρονος διοικητής πρέπει να κατέχει ώστε να:
- οργανώνει κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο την υπηρεσία του,
- ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις ως ηγέτης,
- επιτυγχάνει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας του,
- βελτιώνει την απόδοση των υφισταμένων του,
- χειρίζεται κρίσιμες υπηρεσιακές καταστάσεις.

Ύστερα από συνεχή πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα στο χώρο του Management των σωμάτων ασφαλείας αλλά και προτάσεις και υποδείξεις από ανώτατα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, οι τρεις συγγραφείς (Σούγιαννης Αναστάσιος, Παπασωτηρίου Δημήτριος και Σούγιαννης Γεώργιος) παρουσιάζουν με ικανοποίηση την Β΄ έκδοση του βιβλίου που είναι βελτιωμένη και επαυξημένη, με τη βεβαιότητα ότι έχουν καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα και ότι συνδράμουν στο δύσκολο έργο των σημερινών και μελλοντικών ηγετών διαφόρων επιπέδων των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας.