Διοικητική πρακτική και επιστημονική γνώση - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789604562848

Διοικητική πρακτική και επιστημονική γνώση

€32,59
€36,21
0
No votes yet
Οι σύγχρονες κοινωνίες δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν και να λειτουργούν παραγωγικές οργανώσεις, γιατί γνωρίζουν ότι αυτές μπορούν να πα... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Οι σύγχρονες κοινωνίες δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν και να λειτουργούν παραγωγικές οργανώσεις, γιατί γνωρίζουν ότι αυτές μπορούν να παράγουν πλούτο και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, όταν υποστηρίζονται από επιστημονική γνώση.

Στη χώρα μας, όμως, η πρακτική αυτή στερείται επαρκούς θεωρητικής θεμελίωσης, με τα συνεπακόλουθα φτωχά αποτελέσματα. Είναι και αυτός ένας από τους κύριους παράγοντες που συνέτεινε στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο.

Μια τέτοια διόρθωση πορείας προϋποθέτει, όμως, κατ' αρχάς την κατανόηση του γεγονότος ότι η ποιότητα της διοικητικής πρακτικής εξαρτάται από την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και στη συνέχεια την ανάληψη έντονης προσπάθειας για τη μεταβίβαση και την ενσωμάτωση της γνώσης αυτής σε όλες τις οργανώσεις μας, εγχείρημα δύσκολο αλλά αναγκαίο.

Με αυτό το βιβλίο προσπαθούμε να προάγουμε την αυτογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα και να βοηθήσουμε τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, που αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

ISBN:
9789604562848
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x16
Σελίδες: 
238
Έτος: 
2011
Ο Δημήτρης Ψωϊνός είναι μηχανολόγος, ομότιμος καθηγητής της Οργάνωσης και Διοίκησης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη μακρόχρονη επιστημονική διαδρομή του υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και επί πολλά χρόνια Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης. Παράλληλα διετέλεσε: Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bradford της Αγγλίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αντιπρύτανης του Frederick University της Κύπρου, καθώς και Πρόεδρος και μέλος πολλών διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών εταιριών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Έχει διευθύνει τη διεξαγωγή περισσότερων από 50 εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εκπονήσει πολλές οργανωτικές μελέτες για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Έχει συγγράψει 5 διδακτικά συγγράμματα και έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

Οι σύγχρονες κοινωνίες δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν και να λειτουργούν παραγωγικές οργανώσεις, γιατί γνωρίζουν ότι αυτές μπορούν να παράγουν πλούτο και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, όταν υποστηρίζονται από επιστημονική γνώση.

Στη χώρα μας, όμως, η πρακτική αυτή στερείται επαρκούς θεωρητικής θεμελίωσης, με τα συνεπακόλουθα φτωχά αποτελέσματα. Είναι και αυτός ένας από τους κύριους παράγοντες που συνέτεινε στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο.

Μια τέτοια διόρθωση πορείας προϋποθέτει, όμως, κατ' αρχάς την κατανόηση του γεγονότος ότι η ποιότητα της διοικητικής πρακτικής εξαρτάται από την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και στη συνέχεια την ανάληψη έντονης προσπάθειας για τη μεταβίβαση και την ενσωμάτωση της γνώσης αυτής σε όλες τις οργανώσεις μας, εγχείρημα δύσκολο αλλά αναγκαίο.

Με αυτό το βιβλίο προσπαθούμε να προάγουμε την αυτογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα και να βοηθήσουμε τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, που αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.