Διαχείριση γνώσης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789603519775

Διαχείριση γνώσης

€18,00
€20,00
0
No votes yet
Σκοπός του συγγράμματος είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει αναλυτικά την έννοια της "διαχείρισης γνώσης" και να συμβάλει στην κατανόηση των θεωριών... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Σκοπός του συγγράμματος είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει αναλυτικά την έννοια της "διαχείρισης γνώσης" και να συμβάλει στην κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών της. Παρουσιάζοντας τις έννοιες, ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαχείρισης της γνώσης στις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες αυτών που ασχολούνται με το αντικείμενο. Στόχος αυτού του πονήματος είναι αφενός να παράσχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της γνώσης αλλά και τις διαδικασίες της διαχείρισής της και αφετέρου να παρουσιάσει τις δυνατότητες της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Η διαχείριση της γνώσης επηρεάζει τη διοίκηση των οργανώσεων σε πολλά επίπεδα, όπως είναι η δημιουργία και η αξιοποίηση του κεφαλαίου γνώση, η ανταγωνιστική ποιότητα των παραμέτρων της γνώσης, η επιτυχής εφαρμογή τους σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και τέλος η συγκρότηση και η λειτουργία των οργανώσεων.

Μέσω του συγγράμματος ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη γνώση χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, να καταγράφει και να αναπαριστά τη γνώση με συστηματικό τρόπο, να κατανοεί βασικά θέματα στην οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων και τέλος να μελετά τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικοί ορισμοί, οι προοπτικές και οι προσεγγίσεις της διαχείρισης της γνώσης, επισημαίνονται οι διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις της έννοιας, περιγράφονται οι τεχνολογίες που απαιτούνται να εφαρμοστούν, και ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, η φύση της οργανωσιακής κουλτούρας μετά τη χρήση των νέων μεθοδολογιών και τεχνολογιών και άλλα.

Το βιβλίο αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν στη θεωρία των Οργανώσεων, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και σε ειδικά θέματα της εκπαίδευσης, ανάπτυξης στελεχών και των οργανισμών που "μαθαίνουν" στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

ISBN:
9789603519775
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
262
Έτος: 
2017

Σκοπός του συγγράμματος είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει αναλυτικά την έννοια της "διαχείρισης γνώσης" και να συμβάλει στην κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών της. Παρουσιάζοντας τις έννοιες, ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαχείρισης της γνώσης στις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες αυτών που ασχολούνται με το αντικείμενο. Στόχος αυτού του πονήματος είναι αφενός να παράσχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της γνώσης αλλά και τις διαδικασίες της διαχείρισής της και αφετέρου να παρουσιάσει τις δυνατότητες της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Η διαχείριση της γνώσης επηρεάζει τη διοίκηση των οργανώσεων σε πολλά επίπεδα, όπως είναι η δημιουργία και η αξιοποίηση του κεφαλαίου γνώση, η ανταγωνιστική ποιότητα των παραμέτρων της γνώσης, η επιτυχής εφαρμογή τους σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και τέλος η συγκρότηση και η λειτουργία των οργανώσεων.

Μέσω του συγγράμματος ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη γνώση χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, να καταγράφει και να αναπαριστά τη γνώση με συστηματικό τρόπο, να κατανοεί βασικά θέματα στην οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων και τέλος να μελετά τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικοί ορισμοί, οι προοπτικές και οι προσεγγίσεις της διαχείρισης της γνώσης, επισημαίνονται οι διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις της έννοιας, περιγράφονται οι τεχνολογίες που απαιτούνται να εφαρμοστούν, και ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, η φύση της οργανωσιακής κουλτούρας μετά τη χρήση των νέων μεθοδολογιών και τεχνολογιών και άλλα.

Το βιβλίο αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα που αφορούν στη θεωρία των Οργανώσεων, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και σε ειδικά θέματα της εκπαίδευσης, ανάπτυξης στελεχών και των οργανισμών που "μαθαίνουν" στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.