Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789604186891

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

€32,63
€36,25
0
No votes yet
Περιέχει: ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επισκόπηση, Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαφορετικότητα ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Περιέχει:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ,
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επισκόπηση, Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαφορετικότητα Εργατικού Δυναμικού,
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,
Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάλυση Εργασίας, Προσέλκυση, Επιλογή,
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
Διαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη,
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΜΟΙΒΗ,
Άμεση Οικονομική Αμοιβή (Βασική Αμοιβή), Έμμεση Οικονομική Αμοιβή (Παροχές σε Εργαζόμενους), ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
Εσωτερικές Σχέσεις Εργαζομένων, Ασφάλεια Υγεία και Ευημερία των Εργαζομένων,
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΓΛΩΣΣΑΡΙ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

ISBN:
9789604186891
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
592
Έτος: 
2017

Περιέχει:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ,
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επισκόπηση, Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαφορετικότητα Εργατικού Δυναμικού,
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,
Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάλυση Εργασίας, Προσέλκυση, Επιλογή,
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
Διαχείριση και Αξιολόγηση της Απόδοσης, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη,
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΜΟΙΒΗ,
Άμεση Οικονομική Αμοιβή (Βασική Αμοιβή), Έμμεση Οικονομική Αμοιβή (Παροχές σε Εργαζόμενους), ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
Εσωτερικές Σχέσεις Εργαζομένων, Ασφάλεια Υγεία και Ευημερία των Εργαζομένων,
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΓΛΩΣΣΑΡΙ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.