Εκπαιδευτική έρευνα - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185036300

Εκπαιδευτική έρευνα

€49,41
€54,90
0
No votes yet
Όπως η ένατη έκδοση, έτσι και η δέκατη αντανακλά έναν συνδυασμό εισερχόμενων πληροφοριών που είτε επιζητήθηκαν είτε όχι. Η θετική ανατροφοδότηση υπ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Όπως η ένατη έκδοση, έτσι και η δέκατη αντανακλά έναν συνδυασμό εισερχόμενων πληροφοριών που είτε επιζητήθηκαν είτε όχι.

Η θετική ανατροφοδότηση υποδεικνύει ότι ορισμένα στοιχεία του κειμένου δεν θα έπρεπε να αλλαχθούν - για παράδειγμα, το ύφος του κειμένου και η εστίαση στη δεοντολογία. Αυτά τα στοιχεία παραμένουν.

Παρ’ όλα αυτά, θέλαμε να συμπεριλάβουμε κάτι ιδιαίτερο για τους αναγνώστες της δέκατης έκδοσης, κι έτσι δημιουργήσαμε τα Ψηφιακά Ερευνητικά Εργαλεία για τον 21ο Αιώνα. Αυτό το χαρακτηριστικό εισάγει νεότερα εργαλεία και μεθόδους που οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να κάνουν την έρευνά τους με τρόπο πιο εύκολο ή πιο αποδοτικό, όπως να χρησιμοποιούν προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας για να γλιτώνουν χρόνο από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, να χρησιμοποιούν κάμερες ή το Skype για να συλλέγουν ποιοτικά δεδομένα, και να χρησιμοποιούν προγράμματα διαχείρισης για να οργανώνουν το υλικό τους.

Επιπλέον, στην αρχή όλων των κεφαλαίων που αφορούν τις μεθόδους, έχουμε συμπεριλάβει συνοπτικούς πίνακες, οι οποίοι τονίζουν όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε μεθόδου, όπως τα βήματα που ακολουθούνται ή ενδεχόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με αυτήν. Ακόμη, οι αναγνώστες ζήτησαν την ανανέωση ορισμένων άρθρων από περιοδικά που υπάρχουν στο κείμενο, οπότε θα βρείτε νέα άρθρα στα Κεφάλαια 1 και 22.

Οι αλλαγές στα περιεχόμενα αντανακλούν την εισαγωγή νέων θεμάτων και την επέκταση ή τη διευκρίνιση των ήδη υπαρχόντων.

ISBN:
9786185036300
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
29x21
Σελίδες: 
672
Έτος: 
2017

Όπως η ένατη έκδοση, έτσι και η δέκατη αντανακλά έναν συνδυασμό εισερχόμενων πληροφοριών που είτε επιζητήθηκαν είτε όχι.

Η θετική ανατροφοδότηση υποδεικνύει ότι ορισμένα στοιχεία του κειμένου δεν θα έπρεπε να αλλαχθούν - για παράδειγμα, το ύφος του κειμένου και η εστίαση στη δεοντολογία. Αυτά τα στοιχεία παραμένουν.

Παρ’ όλα αυτά, θέλαμε να συμπεριλάβουμε κάτι ιδιαίτερο για τους αναγνώστες της δέκατης έκδοσης, κι έτσι δημιουργήσαμε τα Ψηφιακά Ερευνητικά Εργαλεία για τον 21ο Αιώνα. Αυτό το χαρακτηριστικό εισάγει νεότερα εργαλεία και μεθόδους που οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να κάνουν την έρευνά τους με τρόπο πιο εύκολο ή πιο αποδοτικό, όπως να χρησιμοποιούν προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας για να γλιτώνουν χρόνο από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, να χρησιμοποιούν κάμερες ή το Skype για να συλλέγουν ποιοτικά δεδομένα, και να χρησιμοποιούν προγράμματα διαχείρισης για να οργανώνουν το υλικό τους.

Επιπλέον, στην αρχή όλων των κεφαλαίων που αφορούν τις μεθόδους, έχουμε συμπεριλάβει συνοπτικούς πίνακες, οι οποίοι τονίζουν όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε μεθόδου, όπως τα βήματα που ακολουθούνται ή ενδεχόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με αυτήν. Ακόμη, οι αναγνώστες ζήτησαν την ανανέωση ορισμένων άρθρων από περιοδικά που υπάρχουν στο κείμενο, οπότε θα βρείτε νέα άρθρα στα Κεφάλαια 1 και 22.

Οι αλλαγές στα περιεχόμενα αντανακλούν την εισαγωγή νέων θεμάτων και την επέκταση ή τη διευκρίνιση των ήδη υπαρχόντων.