Χριστιανική και βυζαντινή φιλοσοφία - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789603155775

Χριστιανική και βυζαντινή φιλοσοφία

€9,00
€10,00
0
No votes yet
[...] Όταν πλήθυναν οι ιστορικές εργασίες που αναφέρονταν στη μεσαιωνική και γενικά τη χριστιανική φιλοσοφία, τότε διατυπώθηκε το ακόλουθο ερώτημα: Υπ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

[...] Όταν πλήθυναν οι ιστορικές εργασίες που αναφέρονταν στη μεσαιωνική και γενικά τη χριστιανική φιλοσοφία, τότε διατυπώθηκε το ακόλουθο ερώτημα: Υπάρχει πραγματικά χριστιανική φιλοσοφία; Το ερώτημα έδωσε αφορμή σε μακρά συζήτηση. Μπήκαν επί τάπητος πολλά ζητήματα, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, πολύτιμες για τη διευκρίνιση και των δύο όρων που περιέχει η έκφραση "χριστιανική φιλοσοφία" και που επιτρέπουν να δοθεί στο ερώτημα απάντηση όχι στενά αποκλειστική, όπως άλλοτε.
Επειδή η παρούσα εργασία αναφέρεται σε θέματα χριστιανικής και βυζαντινής (πάλι χριστιανικής δηλαδή) φιλοσοφίας, θεώρησα καλό να παρουσιάσω συνοπτικά το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Ο αναγνώστης έτσι θα παρακολουθούσε πιο κατατοπισμένος τα θέματα που ακολουθούν. Πολύτιμη βοήθεια για τη συνοπτική έκθεση που θα δώσω βρήκα στο έργο του Etienne Gilson, L' esprit de la philosophie medievale. Τα δύο πρώτα κεφάλαιά του είναι αφιερωμένα στο θέμα μας. Και στο τέλος του πρώτου τόμου παρατίθεται αναλυτική πλούσια βιβλιογραφία, στην οποία μπορεί να ανατρέξει, όποιος θα ήθελε ιδιαίτερα να ασχοληθεί με το θέμα.
[...]
(απόσπασμα από το βιβλίο)

ISBN:
9789603155775
Μέγεθος: 
20x14
Σελίδες: 
318
Έτος: 
2007

[...] Όταν πλήθυναν οι ιστορικές εργασίες που αναφέρονταν στη μεσαιωνική και γενικά τη χριστιανική φιλοσοφία, τότε διατυπώθηκε το ακόλουθο ερώτημα: Υπάρχει πραγματικά χριστιανική φιλοσοφία; Το ερώτημα έδωσε αφορμή σε μακρά συζήτηση. Μπήκαν επί τάπητος πολλά ζητήματα, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις, πολύτιμες για τη διευκρίνιση και των δύο όρων που περιέχει η έκφραση "χριστιανική φιλοσοφία" και που επιτρέπουν να δοθεί στο ερώτημα απάντηση όχι στενά αποκλειστική, όπως άλλοτε.
Επειδή η παρούσα εργασία αναφέρεται σε θέματα χριστιανικής και βυζαντινής (πάλι χριστιανικής δηλαδή) φιλοσοφίας, θεώρησα καλό να παρουσιάσω συνοπτικά το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Ο αναγνώστης έτσι θα παρακολουθούσε πιο κατατοπισμένος τα θέματα που ακολουθούν. Πολύτιμη βοήθεια για τη συνοπτική έκθεση που θα δώσω βρήκα στο έργο του Etienne Gilson, L' esprit de la philosophie medievale. Τα δύο πρώτα κεφάλαιά του είναι αφιερωμένα στο θέμα μας. Και στο τέλος του πρώτου τόμου παρατίθεται αναλυτική πλούσια βιβλιογραφία, στην οποία μπορεί να ανατρέξει, όποιος θα ήθελε ιδιαίτερα να ασχοληθεί με το θέμα.
[...]
(απόσπασμα από το βιβλίο)