Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789600238716

Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard

€76,32
€84,80
0
No votes yet

Από τη δεκαετία του 1950, σε πολλές επανεκδόσεις, η Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard είναι διεθνώς ένα από τα πιο δημοφιλή... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 3-5 εργάσιμες μέρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Από τη δεκαετία του 1950, σε πολλές επανεκδόσεις, η Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard είναι διεθνώς ένα από τα πιο δημοφιλή εισαγωγικά εγχειρίδια, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις επιστήμες που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά εισαγωγικά μαθήματα Ψυχολογίας, όπως π.χ. η Ιατρική, η Κοινωνιολογία, η Νομική, οι Παιδαγωγικές Επιστήμες, οι Σπουδές Επικοινωνίας κ.ά.
Η επιστημονική επιμέλεια της 2ης ελληνικής έκδοσης (16ης αμερικανικής) έγινε από Έλληνες ερευνητές της ψυχολογίας, ειδικευμένους στο πεδίο του κάθε κεφαλαίου, οι οποίοι πρόσθεσαν ενδεικτική πρόσφατη ελληνό­φωνη βιβλιογραφία, ώστε ο αναγνώστης να είναι ενήμερος για τη σύγχρονη έρευνα στα επιμέρους πεδία της ψυχολογίας που διεξάγεται στη χώρα μας. Από τους διαφορετικούς επιστημονικούς επιμελητές αναδεικνύεται η πολυφωνία σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης ψυχολογικών όρων στην ελληνική γλώσσα, ένα ζήτημα ανοι­κτό στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι διαφορετικές αποδόσεις όρων που επέλεξαν οι επιμελητές συνδέθηκαν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο αγγλοελληνικό γλωσσάρι, το οποίο παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου.
Η 2η ελληνική έκδοση της Εισαγωγής στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard, πέρα από το ότι παρουσιάζει την αιχμή της επιστημονικής έρευνας διεθνώς, αναδεικνύει και την ελληνική ερευνητική παραγωγή και ξανα­ζωντανεύει το διάλογο περί ορολογίας. Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη συμβολή στην ελληνική ψυχολογική κοινότητα και είναι εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους ερευνητές.

Η 16η αμερικανική έκδοση της Εισαγωγής στην Ψυχολογία των Atkinson & Hilgard έχει αναθεωρηθεί πλήρως προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα, στη θεωρία και στις προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει αυτό το εγχειρίδιο κορυφαίο στις προπτυχιακές σπουδές ψυχολογίας εδώ και πενήντα χρόνια, περιλαμβανομένης της εύληπτης και εστιασμένης στον φοιτητή προσέγγισής του.
H «Πρωτοποριακή Έρευνα» και η ενότητα «Βλέποντας και τις Δύο Πλευρές», που κλείνει κάθε κεφάλαιο, έχουν επικαιροποιηθεί και ανανεωθεί πλήρως, με τη συμβολή ειδικών από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να απο­κτήσει ζωντάνια το εγχειρίδιο.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Καλύπτει όλα τα μείζονα πεδία της Ψυχολογίας
  • Είναι γραμμένο με τρόπο εύληπτο και φιλικό στους φοιτητές, που συνδέει τις έννοιες της ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή
  • Περιέχει αναλυτικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη μάθηση και ενθαρρύνουν την κρι­τική σκέψη. Μεταξύ αυτών είναι η δημοφιλής ενότητα «Βλέποντας και τις δύο πλευρές», στην οποία ειδικοί εξετάζουν καίρια θέματα από διαφορετική σκοπιά, και η πλήρως αναθεωρημένη «Πρωτοποριακή Έρευνα».
ISBN:
9789600238716
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Σελίδες: 
824
Έτος: 
2022

Από τη δεκαετία του 1950, σε πολλές επανεκδόσεις, η Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard είναι διεθνώς ένα από τα πιο δημοφιλή εισαγωγικά εγχειρίδια, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις επιστήμες που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά εισαγωγικά μαθήματα Ψυχολογίας, όπως π.χ. η Ιατρική, η Κοινωνιολογία, η Νομική, οι Παιδαγωγικές Επιστήμες, οι Σπουδές Επικοινωνίας κ.ά.
Η επιστημονική επιμέλεια της 2ης ελληνικής έκδοσης (16ης αμερικανικής) έγινε από Έλληνες ερευνητές της ψυχολογίας, ειδικευμένους στο πεδίο του κάθε κεφαλαίου, οι οποίοι πρόσθεσαν ενδεικτική πρόσφατη ελληνό­φωνη βιβλιογραφία, ώστε ο αναγνώστης να είναι ενήμερος για τη σύγχρονη έρευνα στα επιμέρους πεδία της ψυχολογίας που διεξάγεται στη χώρα μας. Από τους διαφορετικούς επιστημονικούς επιμελητές αναδεικνύεται η πολυφωνία σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης ψυχολογικών όρων στην ελληνική γλώσσα, ένα ζήτημα ανοι­κτό στη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι διαφορετικές αποδόσεις όρων που επέλεξαν οι επιμελητές συνδέθηκαν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο αγγλοελληνικό γλωσσάρι, το οποίο παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου.
Η 2η ελληνική έκδοση της Εισαγωγής στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard, πέρα από το ότι παρουσιάζει την αιχμή της επιστημονικής έρευνας διεθνώς, αναδεικνύει και την ελληνική ερευνητική παραγωγή και ξανα­ζωντανεύει το διάλογο περί ορολογίας. Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη συμβολή στην ελληνική ψυχολογική κοινότητα και είναι εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους ερευνητές.

Η 16η αμερικανική έκδοση της Εισαγωγής στην Ψυχολογία των Atkinson & Hilgard έχει αναθεωρηθεί πλήρως προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα, στη θεωρία και στις προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει αυτό το εγχειρίδιο κορυφαίο στις προπτυχιακές σπουδές ψυχολογίας εδώ και πενήντα χρόνια, περιλαμβανομένης της εύληπτης και εστιασμένης στον φοιτητή προσέγγισής του.
H «Πρωτοποριακή Έρευνα» και η ενότητα «Βλέποντας και τις Δύο Πλευρές», που κλείνει κάθε κεφάλαιο, έχουν επικαιροποιηθεί και ανανεωθεί πλήρως, με τη συμβολή ειδικών από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να απο­κτήσει ζωντάνια το εγχειρίδιο.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Καλύπτει όλα τα μείζονα πεδία της Ψυχολογίας
  • Είναι γραμμένο με τρόπο εύληπτο και φιλικό στους φοιτητές, που συνδέει τις έννοιες της ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή
  • Περιέχει αναλυτικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη μάθηση και ενθαρρύνουν την κρι­τική σκέψη. Μεταξύ αυτών είναι η δημοφιλής ενότητα «Βλέποντας και τις δύο πλευρές», στην οποία ειδικοί εξετάζουν καίρια θέματα από διαφορετική σκοπιά, και η πλήρως αναθεωρημένη «Πρωτοποριακή Έρευνα».