Συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η οικογένεια είναι μοναδικό σύστημα, καθώς το είδος των σχέσεων που βιώνει το άτομο σε αυτήν επηρεάζουν και καθορίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε άλλο σύστημα στο οποίο εισέρχεται στη διάρκεια της ζωής του. Η συμβουλευτική και θεραπεία της οικογένειας εξελίσσονται συνεχώς, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος που δεν είναι άλλα από τη δυναμική εξέλιξη, την ένταση στις σχέσεις, τη διαρκή αλληλεπίδραση, και τη σύγκρουση ανάμεσα στο σύστημα και την ατομικότητα. Το βιβλίο αυτό, μοναδικό μέχρι σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία, παρουσιάζει τα μοντέλα συμβουλευτικής και θεραπείας της οικογένειας από την εμφάνιση τους έως και σήμερα, ζητήματα αξιολόγησης και δεοντολογίας, τις νέες δομές οικογένειας, καθώς και τη σχέση αυτής με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι ένα χρήσιμο σύγγραμμα για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η εξέλιξη του ατόμου καθορίζεται από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει από την αλληλεπίδραση με όλους, όσους έχουν εμπλακεί στη γέννηση και στη διαπαιδαγώγησή του.

ISBN:
9789600224184
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
293
Έτος: 
2010
Η Καλλιόπη Κουνενού είναι επίκουρη καθηγήτρια συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο διδάσκει μέχρι και σήμερα. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η οικογένεια αποτελεί το κέντρο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων, εστιάζοντας στον τρόπο που αυτή παρεμβαίνει και καθορίζει την προσωπική, κοινωνική, και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Ερευνητικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Η Ελληνική Εταιρία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής θεραπείας αποτελεί το βασικό φορέα εκπαίδευσης της στη θεραπεία της οικογένειας.

Η οικογένεια είναι μοναδικό σύστημα, καθώς το είδος των σχέσεων που βιώνει το άτομο σε αυτήν επηρεάζουν και καθορίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε άλλο σύστημα στο οποίο εισέρχεται στη διάρκεια της ζωής του. Η συμβουλευτική και θεραπεία της οικογένειας εξελίσσονται συνεχώς, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος που δεν είναι άλλα από τη δυναμική εξέλιξη, την ένταση στις σχέσεις, τη διαρκή αλληλεπίδραση, και τη σύγκρουση ανάμεσα στο σύστημα και την ατομικότητα. Το βιβλίο αυτό, μοναδικό μέχρι σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία, παρουσιάζει τα μοντέλα συμβουλευτικής και θεραπείας της οικογένειας από την εμφάνιση τους έως και σήμερα, ζητήματα αξιολόγησης και δεοντολογίας, τις νέες δομές οικογένειας, καθώς και τη σχέση αυτής με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού. Είναι ένα χρήσιμο σύγγραμμα για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η εξέλιξη του ατόμου καθορίζεται από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει από την αλληλεπίδραση με όλους, όσους έχουν εμπλακεί στη γέννηση και στη διαπαιδαγώγησή του.