Οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

Οικογένεια Διπλής Σταδιοδρομίας - Εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής

- Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μελών της
- Συναισθηματική Νοημοσύνη παιδιών & εφήβων
- Δυνατότητες & δυσκολίες

Οι Βρετανοί ψυχολόγοι Rapoport & Rapoport οι οποίοι πρώτοι ερεύνησαν την οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας, διατύπωσαν τις απόψεις τους για την ελευθερία της επιλογής της προσωπικής ζωής και σηματοδότησαν μια νέα εποχή στην έρευνα της οικογένειας και της εργασίας: "Δεν αναζητάμε μια κοινωνία στην οποία όλες οι οικογένειες ωθούνται σε μια συγκεκριμένη δομή. Θα θέλαμε να δούμε μια κοινωνία στην οποία οι οικογένειες και τα μέλη τους μπορούν να απολαμβάνουν τις ικανοποιήσεις της ζωής που είναι οι καλύτερες γι’ αυτά, χωρίς προκαταλήψεις για τις προτιμήσεις τους. Επιθυμούμε οι οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας (dual career families) να είναι ένας μόνο τύπος οικογένειας μεταξύ πολλών. 'Aλλοι τύποι, εξ ίσου αποδεκτοί, μπορεί να περιλαμβάνουν τις οικογένειες διπλού εισοδήματος (dual-earner families), το παραδοσιακό πρότυπο με τον άνδρα μόνο εργαζόμενο, τις μονογονεϊκές οικογένειες (single parent families), τις ομοφυλόφιλες οικογένειες (homosexual families), τις μεικτές οικογένειες (blended families) και ακόμα την ανυπαρξία οικογένειας (non-families)".
(Rapoport & Rapoport, 1979)

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης κοινωνίας είναι να αναπτύξει μηχανισμούς που να ενσωματώνουν τη ρευστότητα στους θεσμούς. Βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα ολισθηρό έδαφος καθώς οι θεσμοί έχουν εξ ορισμού σταθερότητα, όμως για να είναι λειτουργικοί απαιτείται η προσαρμογή τους στις συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Όταν δεν "προσαρμόζονται" οι θεσμοί, μετατρέπονται σε απολιθώματα και η σταθερότητά τους μεταβάλλεται από ζωτική προϋπόθεση σε θανατερή ψευδαίσθηση, καθώς τους υπερκεράζει η ρευστότητα των ατομικών επιλογών, η οποία και τελικώς υπερισχύει. Η φιλελεύθερη σκέψη παραπέμπει στην αναγνώριση της επανάστασης που συντελείται στον χώρο της οικογένειας και την αποδοχή των νέων σχημάτων οικογένειας όχι ως αποκλίσεις της συμβατικής συζυγικής σχέσης, αλλά ως εναλλακτικά σχήματα.
(Μουσούρου, 2004)

ISBN:
9789605313463
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
294
Έτος: 
2016
Η Άννα Δαβίδ-Σπανοπούλου είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διπλωματούχος εκπαιδευτικός μετεκπαιδευθείσα στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠΑ), πτυχιούχος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ), κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Σχολικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ), Δρ. Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα: Αναπτυξιακής και Σχολικής Ψυχολογίας όπως η αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, συναισθηματική νοημοσύνη και κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη σε όλα τα στάδια της ζωής, εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες δυσκολίες παιδιών και εφήβων, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, attachment, ψυχομετρικά μέσα Κοινωνικής Ψυχολογίας, όπως η μελέτη των εναλλακτικών σχημάτων οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής, της δομής, της λειτουργίας, της λειτουργικότητας και της συνοχής της οικογένειας, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ οικογενειακού και εργασιακού συστήματος γ) συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) και κριτής στο περιοδικό ΕΡΚΥΝΑ της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.

Οικογένεια Διπλής Σταδιοδρομίας - Εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής

- Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μελών της
- Συναισθηματική Νοημοσύνη παιδιών & εφήβων
- Δυνατότητες & δυσκολίες

Οι Βρετανοί ψυχολόγοι Rapoport & Rapoport οι οποίοι πρώτοι ερεύνησαν την οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας, διατύπωσαν τις απόψεις τους για την ελευθερία της επιλογής της προσωπικής ζωής και σηματοδότησαν μια νέα εποχή στην έρευνα της οικογένειας και της εργασίας: "Δεν αναζητάμε μια κοινωνία στην οποία όλες οι οικογένειες ωθούνται σε μια συγκεκριμένη δομή. Θα θέλαμε να δούμε μια κοινωνία στην οποία οι οικογένειες και τα μέλη τους μπορούν να απολαμβάνουν τις ικανοποιήσεις της ζωής που είναι οι καλύτερες γι’ αυτά, χωρίς προκαταλήψεις για τις προτιμήσεις τους. Επιθυμούμε οι οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας (dual career families) να είναι ένας μόνο τύπος οικογένειας μεταξύ πολλών. 'Aλλοι τύποι, εξ ίσου αποδεκτοί, μπορεί να περιλαμβάνουν τις οικογένειες διπλού εισοδήματος (dual-earner families), το παραδοσιακό πρότυπο με τον άνδρα μόνο εργαζόμενο, τις μονογονεϊκές οικογένειες (single parent families), τις ομοφυλόφιλες οικογένειες (homosexual families), τις μεικτές οικογένειες (blended families) και ακόμα την ανυπαρξία οικογένειας (non-families)".
(Rapoport & Rapoport, 1979)

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης κοινωνίας είναι να αναπτύξει μηχανισμούς που να ενσωματώνουν τη ρευστότητα στους θεσμούς. Βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα ολισθηρό έδαφος καθώς οι θεσμοί έχουν εξ ορισμού σταθερότητα, όμως για να είναι λειτουργικοί απαιτείται η προσαρμογή τους στις συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Όταν δεν "προσαρμόζονται" οι θεσμοί, μετατρέπονται σε απολιθώματα και η σταθερότητά τους μεταβάλλεται από ζωτική προϋπόθεση σε θανατερή ψευδαίσθηση, καθώς τους υπερκεράζει η ρευστότητα των ατομικών επιλογών, η οποία και τελικώς υπερισχύει. Η φιλελεύθερη σκέψη παραπέμπει στην αναγνώριση της επανάστασης που συντελείται στον χώρο της οικογένειας και την αποδοχή των νέων σχημάτων οικογένειας όχι ως αποκλίσεις της συμβατικής συζυγικής σχέσης, αλλά ως εναλλακτικά σχήματα.
(Μουσούρου, 2004)