Ανθρώπινη ανάπτυξη και οικογένεια - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

?ς θεσµός µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, η οικογένεια αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τις κοινωνικές επιστήµες. Ειδικά η προσέγγιση της οικογένειας από την επιστήµη της ψυχολογίας έχει συνδεθεί κυρίως µε το ενδιαφέρον για το εσωτερικό της οικογένειας και για το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών της. Από τη φύση της, η οικογένεια αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο το άτοµο αναπτύσσεται βιολογικά, συναισθηµατικά και γνωστικά, ενώ παράλληλα κοινωνικοποιείται σε σηµαντικό βαθµό. Γι’ αυτό και η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους η οικογένεια συµβάλλει στην ανάπτυξη του ατόµου αποτελεί ένα άκρως ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο ερευνητικό πεδίο.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η καταγραφή ενός τµήµατος ερευνών που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο και αφορούν την επίδραση του οικογενειακού πλαισίου στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης θα σχηµατίσει µια πρώτη εικόνα για τα θέµατα που απασχολούν την έρευνα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας, και θα κατανοήσει περισσότερο τις σηµαντικές αλλαγές που συντελούνται σήµερα στη µορφή των οικογενειών και στις σχέσεις των ανθρώπων µέσα και έξω από το οικογενειακό πλαίσιο.

ISBN:
9789609405980
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
144
Έτος: 
2011

?ς θεσµός µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, η οικογένεια αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τις κοινωνικές επιστήµες. Ειδικά η προσέγγιση της οικογένειας από την επιστήµη της ψυχολογίας έχει συνδεθεί κυρίως µε το ενδιαφέρον για το εσωτερικό της οικογένειας και για το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών της. Από τη φύση της, η οικογένεια αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο το άτοµο αναπτύσσεται βιολογικά, συναισθηµατικά και γνωστικά, ενώ παράλληλα κοινωνικοποιείται σε σηµαντικό βαθµό. Γι’ αυτό και η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους η οικογένεια συµβάλλει στην ανάπτυξη του ατόµου αποτελεί ένα άκρως ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο ερευνητικό πεδίο.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η καταγραφή ενός τµήµατος ερευνών που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο και αφορούν την επίδραση του οικογενειακού πλαισίου στην ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης θα σχηµατίσει µια πρώτη εικόνα για τα θέµατα που απασχολούν την έρευνα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας, και θα κατανοήσει περισσότερο τις σηµαντικές αλλαγές που συντελούνται σήµερα στη µορφή των οικογενειών και στις σχέσεις των ανθρώπων µέσα και έξω από το οικογενειακό πλαίσιο.