Ανθοκομία - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το παρόν σύγγραµµα εξυπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας φοιτητών των γεωπονικών σχολών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαµβάνει πληροφορίες και ερευνητικά δεδοµένα των τελευταίων ετών τα οποία σχετίζονται µε τη συστηµατική καλλιέργεια για την παραγωγή δρεπτών ανθέων και φυλλωµάτων. Χωρίζεται σε έξι κεφάλαια στα οποία αναλύονται:
- Η φυσιολογία της ανάπτυξης και της άνθισης και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν,
- Οι µέθοδοι πολλαπλασιασµού και η διαχείριση του πολλαπλασιαστικού υλικού,
- Οι σηµαντικότερες ασθένειες και οι εχθροί που δυσχεραίνουν την οµαλή ανάπτυξη των φυτών κατά την καλλιέργεια,
- Οι βασικές αρχές της µετασυλλεκτικής φυσιολογίας και της διαχείρισης των ανθοκοµικών προϊόντων (ανθικά στελέχη και φυλλώµατα) µετά τη συγκοµιδή,
- Η υφιστάµενη κατάσταση στο εγχώριο και το διεθνές εµπόριο ανθέων και φυλλωµάτων και
- Οι καλλιεργητικές απαιτήσεις των εµπορικότερων ανθοκοµικών φυτών που καλλιεργούνται σε παγκόσµια κλίµακα για την παραγωγή ανθέων σε ελεγχόµενες ή υπαίθριες καλλιέργειες.

ISBN:
9789605834029
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
344
Έτος: 
2018

Το παρόν σύγγραµµα εξυπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας φοιτητών των γεωπονικών σχολών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαµβάνει πληροφορίες και ερευνητικά δεδοµένα των τελευταίων ετών τα οποία σχετίζονται µε τη συστηµατική καλλιέργεια για την παραγωγή δρεπτών ανθέων και φυλλωµάτων. Χωρίζεται σε έξι κεφάλαια στα οποία αναλύονται:
- Η φυσιολογία της ανάπτυξης και της άνθισης και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν,
- Οι µέθοδοι πολλαπλασιασµού και η διαχείριση του πολλαπλασιαστικού υλικού,
- Οι σηµαντικότερες ασθένειες και οι εχθροί που δυσχεραίνουν την οµαλή ανάπτυξη των φυτών κατά την καλλιέργεια,
- Οι βασικές αρχές της µετασυλλεκτικής φυσιολογίας και της διαχείρισης των ανθοκοµικών προϊόντων (ανθικά στελέχη και φυλλώµατα) µετά τη συγκοµιδή,
- Η υφιστάµενη κατάσταση στο εγχώριο και το διεθνές εµπόριο ανθέων και φυλλωµάτων και
- Οι καλλιεργητικές απαιτήσεις των εµπορικότερων ανθοκοµικών φυτών που καλλιεργούνται σε παγκόσµια κλίµακα για την παραγωγή ανθέων σε ελεγχόµενες ή υπαίθριες καλλιέργειες.