Η τέχνη του δημιουργικού χορού - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Η τέχνη του δημιουργικού χορού
SKU:
9789606355424

Η τέχνη του δημιουργικού χορού

€12,51
€13,90
0
No votes yet

Η αγωγή του παιδιού µέσω των τεχνών αποτελεί ένα ιδανικό που από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα εµπνέει παιδαγωγούς από όλο τον κόσµο. Ένας από αυτούς... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η αγωγή του παιδιού µέσω των τεχνών αποτελεί ένα ιδανικό που από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα εµπνέει παιδαγωγούς από όλο τον κόσµο. Ένας από αυτούς ήταν ο Γερµανός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός Carl Orff, σκοπός του οποίου ήταν να συνενώσει αρµονικά τις τέχνες του λόγου, της µουσικής και του χορού, ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη καλλιέργεια του παιδιού. Ο ίδιος τόνιζε την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα syllabus δηµιουργικής κίνησης, το οποίο να πλαισιώνει και να συµπληρώνει τη µουσική αγωγή.
Έκτοτε έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και έχει γίνει πολλή έρευνα για την τέχνη της δηµιουργικής κίνησης και του χορού. Ωστόσο, παρά την πλούσια ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ελάχιστα βιβλία έχουν µεταφραστεί και ακόµη λιγότερα έχουν γραφτεί στη γλώσσα µας για το συγκεκριµένο θέµα. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει το παρόν βιβλίο.
Στο πρώτο κεφάλαιο τεκµηριώνεται θεωρητικά η σπουδαιότητα της δηµιουργικής κίνησης και του χορού στην αγωγή του παιδιού και αναλύονται θέµατα όπως η οργάνωση ενός μαθήµατος, τα θέµατα του κινητικού αυτοσχεδιασµού, οι παιδαγωγικοί στόχοι, ο ρόλος του δασκάλου και η αξιολόγηση του μαθήµατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται δραστηριότητες οµαδοποιηµένες κατά θέµατα, όπως ο χώρος, ο χρόνος, η δυναµική και η φόρµα. Οι δραστηριότητες, που παρουσιάζονται µε σειρά αύξουσας δυσκολίας, επιλέχθηκαν µε µεγάλη προσοχή τόσο από βιβλία ειδικών στον χώρο όσο και από την προσωπική εµπειρία διδασκαλίας της συγγραφέως. Στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου περιγράφονται σχέδια µαθηµάτων για µια ολοκληρωµένη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Ο αριθµός των δραστηριοτήτων είναι µεγάλος και µπορεί να καλύψει κάθε είδους ανάγκη του εκπαιδευτικού και του τµήµατός του.
Ένα σηµαντικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε Έλληνες εκπαιδευτικούς, γυµναστές, δασκάλους χορού, µουσικούς και παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής, µε στόχο να στηρίξει και να εµπλουτίσει το καθηµερινό τους έργο.

ISBN:
9789606355424
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Έτος: 
2023

Η αγωγή του παιδιού µέσω των τεχνών αποτελεί ένα ιδανικό που από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα εµπνέει παιδαγωγούς από όλο τον κόσµο. Ένας από αυτούς ήταν ο Γερµανός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός Carl Orff, σκοπός του οποίου ήταν να συνενώσει αρµονικά τις τέχνες του λόγου, της µουσικής και του χορού, ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη καλλιέργεια του παιδιού. Ο ίδιος τόνιζε την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα syllabus δηµιουργικής κίνησης, το οποίο να πλαισιώνει και να συµπληρώνει τη µουσική αγωγή.
Έκτοτε έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και έχει γίνει πολλή έρευνα για την τέχνη της δηµιουργικής κίνησης και του χορού. Ωστόσο, παρά την πλούσια ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ελάχιστα βιβλία έχουν µεταφραστεί και ακόµη λιγότερα έχουν γραφτεί στη γλώσσα µας για το συγκεκριµένο θέµα. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει το παρόν βιβλίο.
Στο πρώτο κεφάλαιο τεκµηριώνεται θεωρητικά η σπουδαιότητα της δηµιουργικής κίνησης και του χορού στην αγωγή του παιδιού και αναλύονται θέµατα όπως η οργάνωση ενός μαθήµατος, τα θέµατα του κινητικού αυτοσχεδιασµού, οι παιδαγωγικοί στόχοι, ο ρόλος του δασκάλου και η αξιολόγηση του μαθήµατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται δραστηριότητες οµαδοποιηµένες κατά θέµατα, όπως ο χώρος, ο χρόνος, η δυναµική και η φόρµα. Οι δραστηριότητες, που παρουσιάζονται µε σειρά αύξουσας δυσκολίας, επιλέχθηκαν µε µεγάλη προσοχή τόσο από βιβλία ειδικών στον χώρο όσο και από την προσωπική εµπειρία διδασκαλίας της συγγραφέως. Στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου περιγράφονται σχέδια µαθηµάτων για µια ολοκληρωµένη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Ο αριθµός των δραστηριοτήτων είναι µεγάλος και µπορεί να καλύψει κάθε είδους ανάγκη του εκπαιδευτικού και του τµήµατός του.
Ένα σηµαντικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε Έλληνες εκπαιδευτικούς, γυµναστές, δασκάλους χορού, µουσικούς και παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής, µε στόχο να στηρίξει και να εµπλουτίσει το καθηµερινό τους έργο.