Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789605082635

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

€10,49
€11,66
0
No votes yet
Η Καινοτομία αυτής της μελέτης είναι, ότι σε ερευνητικό επίπεδο κατέδειξε την αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, ότι η στρατηγική επιλογής της ΕΚΕ ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η Καινοτομία αυτής της μελέτης είναι, ότι σε ερευνητικό επίπεδο κατέδειξε την αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, ότι η στρατηγική επιλογής της ΕΚΕ δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι η ΕΚΕ είναι αναπόσπαστο μέρος της Ολιστικής Διοίκησης των
Επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι του ερευνητικού μέρους της μελέτης αυτής ήταν οι εξής: α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ, β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, γ) σε ποιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή η δραστηριότητα μιας
επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ, δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις, ε) σε ποια πεδία άσκησης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις.

Η επιλογή των εταιρειών, στις οποίες απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο, προ- κειμένου να διεξαχθεί η έρευνα έγινε από το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, στο οποίο ανήκουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.

ISBN:
9789605082635
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
154
Έτος: 
2018

Η Καινοτομία αυτής της μελέτης είναι, ότι σε ερευνητικό επίπεδο κατέδειξε την αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, ότι η στρατηγική επιλογής της ΕΚΕ δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι η ΕΚΕ είναι αναπόσπαστο μέρος της Ολιστικής Διοίκησης των
Επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι του ερευνητικού μέρους της μελέτης αυτής ήταν οι εξής: α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ, β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, γ) σε ποιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή η δραστηριότητα μιας
επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ, δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις, ε) σε ποια πεδία άσκησης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις.

Η επιλογή των εταιρειών, στις οποίες απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο, προ- κειμένου να διεξαχθεί η έρευνα έγινε από το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, στο οποίο ανήκουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.