Διεθνής οικονομική - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9786185036102

Διεθνής οικονομική

€26,55
€29,50
0
No votes yet
Το σύγγραμμα πραγματεύεται τα μεγάλα θέματα της Διεθνούς Οικονομικής, είτε πρόκειται για το διεθνές εμπόριο είτε για τη μακροοικονομία, και συγκεκριμέ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το σύγγραμμα πραγματεύεται τα μεγάλα θέματα της Διεθνούς Οικονομικής, είτε πρόκειται για το διεθνές εμπόριο είτε για τη μακροοικονομία, και συγκεκριμένα εδώ θίγονται:

- οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξειδίκευσης και των κερδών από τις συναλλαγές
- οι τρόποι και τα αποτελέσματα του προστατευτισμού
- η οργάνωση των διεθνών συναλλαγών
- οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
- ο αντίκτυπος των συγκυριακών πολιτικών στο εισόδημα και στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας
- οι προσδιοριστικοί παράγοντες των συναλλαγματικών ισοτιμιών
- η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.

Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε εννέα κεφάλαια.

Τα πρώτα πέντε πραγματεύονται τις θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, της εμπορικής πολιτικής και της οργάνωσης των διεθνών συναλλαγών.

Τα επόμενα τέσσερα εξετάζουν τα μακροοικονομικά ζητήματα:
την ισοσκέλιση και τα ελλείμματα των ισοζυγίων πληρωμών, τους δεσμούς ανάμεσα σε μακροοικονομικές μεταβλητές και τρέχοντα εξωτερικά ισοζύγια, τους τύπους πολιτικής της συγκυρίας μέσα σε μιαν ανοιχτή οικονομία, τους καθοριστικούς παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται οι κύριες θεωρίες με πλήθος παραδειγμάτων και γραφικών παραστάσεων που συμβάλλουν στην αφομοίωσή τους, καθώς και ασκήσεις με τις απαντήσεις τους.

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των οικονομικών επιστημών και σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη φύση και τις επιπτώσεις των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις χώρες, στη σημερινή εποχή.

ISBN:
9786185036102
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Εικονογράφος: 
Πάρης Μπουρλάκης
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
400
Έτος: 
2015

Το σύγγραμμα πραγματεύεται τα μεγάλα θέματα της Διεθνούς Οικονομικής, είτε πρόκειται για το διεθνές εμπόριο είτε για τη μακροοικονομία, και συγκεκριμένα εδώ θίγονται:

- οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξειδίκευσης και των κερδών από τις συναλλαγές
- οι τρόποι και τα αποτελέσματα του προστατευτισμού
- η οργάνωση των διεθνών συναλλαγών
- οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
- ο αντίκτυπος των συγκυριακών πολιτικών στο εισόδημα και στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας
- οι προσδιοριστικοί παράγοντες των συναλλαγματικών ισοτιμιών
- η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.

Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε εννέα κεφάλαια.

Τα πρώτα πέντε πραγματεύονται τις θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, της εμπορικής πολιτικής και της οργάνωσης των διεθνών συναλλαγών.

Τα επόμενα τέσσερα εξετάζουν τα μακροοικονομικά ζητήματα:
την ισοσκέλιση και τα ελλείμματα των ισοζυγίων πληρωμών, τους δεσμούς ανάμεσα σε μακροοικονομικές μεταβλητές και τρέχοντα εξωτερικά ισοζύγια, τους τύπους πολιτικής της συγκυρίας μέσα σε μιαν ανοιχτή οικονομία, τους καθοριστικούς παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται οι κύριες θεωρίες με πλήθος παραδειγμάτων και γραφικών παραστάσεων που συμβάλλουν στην αφομοίωσή τους, καθώς και ασκήσεις με τις απαντήσεις τους.

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των οικονομικών επιστημών και σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη φύση και τις επιπτώσεις των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις χώρες, στη σημερινή εποχή.