Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789601617268

Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

€13,41
€14,90
0
No votes yet
Στο σχετικά νέο πεδίο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αντιπαραβολικές, μαθησιοκεντρικές μελέτες, εμπνευσμένες από τις επιτυχί... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Στο σχετικά νέο πεδίο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αντιπαραβολικές, μαθησιοκεντρικές μελέτες, εμπνευσμένες από τις επιτυχίες της θεωρητικής γλωσσολογίας. Υπάρχουν πολλά εγχειρίδια και "εκπαιδευτικά προϊόντα" για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, λείπουν όμως οι εντοπισμένες γλωσσολογικές μελέτες στις οποίες θα έπρεπε κανονικά να βασίζονται τα εκπαιδευτικά εργαλεία κάθε είδους. Μέρος του κενού αυτού επιδιώκει να καλύψει ο παρών τόμος, οι συγγραφείς του οποίου προέρχονται όλοι από το χώρο της θεωρητικής γλωσσολογίας.
Κάθε μια από τις τέσσερις μελέτες που συγκεντρώνονται σ' αυτό τον τόμο εστιάζει σ' ένα διαφορετικό γραμματικό φαινόμενο ή υποσύστημα της νέας ελληνικής: τη σειρά των όρων εξετάζουν η Χρυσούλα Λασκαράτου με το Μιχάλη Γεωργιαφέντη, τη φωνή η Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή, τις εγκλίσεις η Ειρήνη Φίλιππάκη-Warburton με το Βασίλειο Σπυρόπουλο, τα προσδιοριστικά του ονόματος η Ειρήνη Τσαμαδόύ-Jacoberger με τη Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου.
Κάθε μελέτη επιδιώκει να καταδείξει τις αλληλεπιδράσεις του υπό εξέταση γραμματικού υποσυστήματος με άλλα υποσυστήματα καθώς και τις γενικότερες αρχές συντακτικής οργάνωσης που εφαρμόζονται σε αυτό. Και οι τέσσερις μελέτες δίνουν ίση έμφαση στη δομική και στη λειτουργική ανάλυση των γλωσσικών φαινομένων. Όλες ακολουθούν μια συγκριτική προοπτική, η οποία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους διδάσκουν την ελληνική ως ξένη, καθώς η αντιπαραβολή της γλώσσας-στόχου, της ελληνικής εν προκειμένω, με τη μητρική γλώσσα των μαθητών επιτρέπει να προβλεφθούν αρκετές μαθησιακές δυσκολίες των τελευταίων.

Περιλαμβάνονται οι μελέτες:
Χρυσούλα Λασκαράτου & Μιχάλης Γεωργιαφέντης: "Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην ελληνική και στην τουρκική"
Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή: "Η φωνή στην ελληνική: Περιγραφή του συστήματος και μελέτη της ανάπτυξης στην ελληνική ως μητρική και δεύτερη/ξένη γλώσσα"
Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton & Βασίλειος Σπυρόπουλος: "Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις"
Ειρήνη Τσαμαδού-Jacoberger & Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου: "Τα παραδοσιακά του ονόματος της νέας ελληνικής: Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση".

ISBN:
9789601617268
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
217
Έτος: 
2006

Στο σχετικά νέο πεδίο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αντιπαραβολικές, μαθησιοκεντρικές μελέτες, εμπνευσμένες από τις επιτυχίες της θεωρητικής γλωσσολογίας. Υπάρχουν πολλά εγχειρίδια και "εκπαιδευτικά προϊόντα" για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, λείπουν όμως οι εντοπισμένες γλωσσολογικές μελέτες στις οποίες θα έπρεπε κανονικά να βασίζονται τα εκπαιδευτικά εργαλεία κάθε είδους. Μέρος του κενού αυτού επιδιώκει να καλύψει ο παρών τόμος, οι συγγραφείς του οποίου προέρχονται όλοι από το χώρο της θεωρητικής γλωσσολογίας.
Κάθε μια από τις τέσσερις μελέτες που συγκεντρώνονται σ' αυτό τον τόμο εστιάζει σ' ένα διαφορετικό γραμματικό φαινόμενο ή υποσύστημα της νέας ελληνικής: τη σειρά των όρων εξετάζουν η Χρυσούλα Λασκαράτου με το Μιχάλη Γεωργιαφέντη, τη φωνή η Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή, τις εγκλίσεις η Ειρήνη Φίλιππάκη-Warburton με το Βασίλειο Σπυρόπουλο, τα προσδιοριστικά του ονόματος η Ειρήνη Τσαμαδόύ-Jacoberger με τη Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου.
Κάθε μελέτη επιδιώκει να καταδείξει τις αλληλεπιδράσεις του υπό εξέταση γραμματικού υποσυστήματος με άλλα υποσυστήματα καθώς και τις γενικότερες αρχές συντακτικής οργάνωσης που εφαρμόζονται σε αυτό. Και οι τέσσερις μελέτες δίνουν ίση έμφαση στη δομική και στη λειτουργική ανάλυση των γλωσσικών φαινομένων. Όλες ακολουθούν μια συγκριτική προοπτική, η οποία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους διδάσκουν την ελληνική ως ξένη, καθώς η αντιπαραβολή της γλώσσας-στόχου, της ελληνικής εν προκειμένω, με τη μητρική γλώσσα των μαθητών επιτρέπει να προβλεφθούν αρκετές μαθησιακές δυσκολίες των τελευταίων.

Περιλαμβάνονται οι μελέτες:
Χρυσούλα Λασκαράτου & Μιχάλης Γεωργιαφέντης: "Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην ελληνική και στην τουρκική"
Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή: "Η φωνή στην ελληνική: Περιγραφή του συστήματος και μελέτη της ανάπτυξης στην ελληνική ως μητρική και δεύτερη/ξένη γλώσσα"
Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton & Βασίλειος Σπυρόπουλος: "Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις"
Ειρήνη Τσαμαδού-Jacoberger & Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου: "Τα παραδοσιακά του ονόματος της νέας ελληνικής: Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση".