Ο χορός στην εκπαίδευση - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους σπουδαστές οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν σε δημοτικό σχολείο.

Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή του χορού στην αρχαία Ελλάδα, αναπτύσσεται μια θεωρητική προσέγγιση του χορού γενικά και ένας επιμέρους προβληματισμός για τη συνεισφορά της τέχνης του χορού στην εκπαιδευτική λειτουργία σε συνδυασμό με το γενικότερο ερώτημα για την τέχνη στην εκπαίδευση. Στο ίδιο μέρος περιέχονται οι προτεινόμενοι παιδαγωγικοί δρόμοι για τη διδασκαλία του δημιουργικού χορού στην εκπαίδευση και τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στον πρωτόγονο και λαϊκό χορό.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει περιγραφή δραστηριοτήτων ρυθμού, κίνησης και χορού, κυρίως δημιουργικού. Σε αυτό το μέρος η παρουσίαση γίνεται κυρίως με τη μορφή πινάκων και εμφανίζεται με σαφήνεια η συσχέτιση δραστηριοτήτων και στόχων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός στην επιλογή των πρώτων.

Στο τρίτο μέρος καταγράφονται ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας του χορού για το δημοτικό σχολείο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Μέρος Α' : ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
- Περί Ρυθμού και Χορού
- Διδασκαλία του Δημιουργικού Χορού (κατάλληλες Πρακτικές)
- Βασικές Κατευθύνσεις για τη Διδασκαλία του Χορού στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης
Μέρος Β': ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΟΎ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΧΟΡΟΥ
- Μουσικοκινητική και Ρυθμική Αγωγή
Μέρος Γ': ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
- Για το Νηπιαγωγείο και τις Πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
- Για τις Μεσαίες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
- Για τις τελευταίες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Βιβλιογραφία
Ενδεικτικά Προτεινόμενες Μουσικές
Προτεινόμενα Video

ISBN:
9789606970801
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
21x14
Σελίδες: 
144
Έτος: 
2012

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους σπουδαστές οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν σε δημοτικό σχολείο.

Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή του χορού στην αρχαία Ελλάδα, αναπτύσσεται μια θεωρητική προσέγγιση του χορού γενικά και ένας επιμέρους προβληματισμός για τη συνεισφορά της τέχνης του χορού στην εκπαιδευτική λειτουργία σε συνδυασμό με το γενικότερο ερώτημα για την τέχνη στην εκπαίδευση. Στο ίδιο μέρος περιέχονται οι προτεινόμενοι παιδαγωγικοί δρόμοι για τη διδασκαλία του δημιουργικού χορού στην εκπαίδευση και τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά στον πρωτόγονο και λαϊκό χορό.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει περιγραφή δραστηριοτήτων ρυθμού, κίνησης και χορού, κυρίως δημιουργικού. Σε αυτό το μέρος η παρουσίαση γίνεται κυρίως με τη μορφή πινάκων και εμφανίζεται με σαφήνεια η συσχέτιση δραστηριοτήτων και στόχων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός στην επιλογή των πρώτων.

Στο τρίτο μέρος καταγράφονται ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας του χορού για το δημοτικό σχολείο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Μέρος Α' : ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
- Περί Ρυθμού και Χορού
- Διδασκαλία του Δημιουργικού Χορού (κατάλληλες Πρακτικές)
- Βασικές Κατευθύνσεις για τη Διδασκαλία του Χορού στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης
Μέρος Β': ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΟΎ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΧΟΡΟΥ
- Μουσικοκινητική και Ρυθμική Αγωγή
Μέρος Γ': ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
- Για το Νηπιαγωγείο και τις Πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
- Για τις Μεσαίες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
- Για τις τελευταίες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Βιβλιογραφία
Ενδεικτικά Προτεινόμενες Μουσικές
Προτεινόμενα Video