Ζωοτροφές και καταρτισμός σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789604183913

Ζωοτροφές και καταρτισμός σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων

€18,91
€21,01
0
No votes yet
Η εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων εξελίσσεται συνεχώς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο και το επίπεδο παραγωγής, σ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων εξελίσσεται συνεχώς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο και το επίπεδο παραγωγής, σε σχέση με τις προσφερόμενες με την τροφή θρεπτικές ουσίες. Οι σύγχρονοι τρόποι παραγωγής και συντήρησης των διάφορων ζωοτροφών καθώς και η γνώση της χημικής σύστασης τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διατροφή των ζώων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τους, καθώς και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην περιγραφή των ζωοτροφών και τον καταρτισμό σιτηρεσίων για τα διάφορα είδη των παραγωγικών ζώων και απευθύνεται αρχικά στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται την επιστήμη της ζωικής παραγωγής καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται με τον καταρτισμό σιτηρεσίων.

Το περιεχόμενο του κατανέμεται σε εννέα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό και τη διάκριση των ζωοτροφών και των σιτηρεσίων, το δεύτερο στην περιγραφή των χονδροειδών ζωοτροφών, το τρίτο στις συμπυκνωμένες ζωοτροφές, το τέταρτο στις μεθόδους συντήρησης των χονδροειδών ζωοτροφών, το πέμπτο στους λειμώνες και τα τοξικά φυτά, το έκτο αναφέρεται στην επίδραση της διατροφής των ζώων στην ποιότητα των παραγόμενων ζωικών προϊόντων και τα λειτουργικά τρόφιμα, το έβδομο αναφέρεται στην προετοιμασία των ζωοτροφών για τον καταρτισμό των σιτηρεσίων και τις μεθόδους καταρτισμού αυτών, το όγδοο στον καταρτισμό σιτηρεσίων των διάφορων ειδών ζώων και στο ένατο παρατίθενται οι πίνακες που αφορούν στη χημική σύσταση των απλών ζωοτροφών.

Τέλος, παρατίθεται μια σειρά σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, η λεπτομερής και μεθοδική μελέτη της οποίας βοήθησε στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

ISBN:
9789604183913
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
25x17
Σελίδες: 
317
Έτος: 
2015

Η εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων εξελίσσεται συνεχώς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο και το επίπεδο παραγωγής, σε σχέση με τις προσφερόμενες με την τροφή θρεπτικές ουσίες. Οι σύγχρονοι τρόποι παραγωγής και συντήρησης των διάφορων ζωοτροφών καθώς και η γνώση της χημικής σύστασης τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διατροφή των ζώων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τους, καθώς και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην περιγραφή των ζωοτροφών και τον καταρτισμό σιτηρεσίων για τα διάφορα είδη των παραγωγικών ζώων και απευθύνεται αρχικά στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται την επιστήμη της ζωικής παραγωγής καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται με τον καταρτισμό σιτηρεσίων.

Το περιεχόμενο του κατανέμεται σε εννέα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό και τη διάκριση των ζωοτροφών και των σιτηρεσίων, το δεύτερο στην περιγραφή των χονδροειδών ζωοτροφών, το τρίτο στις συμπυκνωμένες ζωοτροφές, το τέταρτο στις μεθόδους συντήρησης των χονδροειδών ζωοτροφών, το πέμπτο στους λειμώνες και τα τοξικά φυτά, το έκτο αναφέρεται στην επίδραση της διατροφής των ζώων στην ποιότητα των παραγόμενων ζωικών προϊόντων και τα λειτουργικά τρόφιμα, το έβδομο αναφέρεται στην προετοιμασία των ζωοτροφών για τον καταρτισμό των σιτηρεσίων και τις μεθόδους καταρτισμού αυτών, το όγδοο στον καταρτισμό σιτηρεσίων των διάφορων ειδών ζώων και στο ένατο παρατίθενται οι πίνακες που αφορούν στη χημική σύσταση των απλών ζωοτροφών.

Τέλος, παρατίθεται μια σειρά σχετικών βιβλιογραφικών πηγών, η λεπτομερής και μεθοδική μελέτη της οποίας βοήθησε στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)