Θερμοκήπια - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

[...] Στη χώρα μας είναι εμφανής η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων του θερμοκηπίου. Μια συμβολή στον τομέα αυτό επιχειρείται με το παρόν βιβλίο, που έχει τη φιλοδοξία να προσφέρει στους σπουδαστές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, τις απαιτούμενες πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των προβλημάτων κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας του θερμοκηπίου.
Μέσα στο κείμενο χρησιμοποιούνται αρκετές μαθηματικές εκφράσεις. Αυτές θεωρούνται απαραίτητες, ως εργαλεία, μέσω των οποίων ποσοτικοποιείται ένα πρόβλημα και αποκτούνται συγκεκριμένες λύσεις, αλλά και ως μια πειστική γλώσσα, που διευκολύνει την ποιοτική ανάλυση του προβλήματος. Είναι δυνατόν όμως ο αναγνώστης, που δεν είναι εξοικειωμένος με τους μαθηματικούς τύπους, να παρακολουθήσει και να κατανοήσει όλα τα θέματα που αναφέρονται και χωρίς την παρακολούθηση των μαθηματικών τύπων, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλο το κείμενο χρησιμοποιούνται και λεκτικές ερμηνείες των θεμάτων. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

ISBN:
9789603516200
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
719
Έτος: 
2005
Ο Γεώργιος Ν. Μαυρογιαννόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει τα μαθήματα: Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις και Υδροπονικές Εγκαταστάσεις. Έχει πραγματοποιήσει πολλά Εθνικά και Κοινοτικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Θερμοκήπια" και πολλές ερευνητικές εργασίες, σε θέματα θερμοκηπίων, Υδροπονικών καλλιεργειών και ήπιων μορφών ενέργειας, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συνεργαστεί με πολλά ξένα Πανεπιστήμια και υπήρξε προσκεκλημένος εισηγητής σε πολλά διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

[...] Στη χώρα μας είναι εμφανής η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων του θερμοκηπίου. Μια συμβολή στον τομέα αυτό επιχειρείται με το παρόν βιβλίο, που έχει τη φιλοδοξία να προσφέρει στους σπουδαστές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, τις απαιτούμενες πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των προβλημάτων κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας του θερμοκηπίου.
Μέσα στο κείμενο χρησιμοποιούνται αρκετές μαθηματικές εκφράσεις. Αυτές θεωρούνται απαραίτητες, ως εργαλεία, μέσω των οποίων ποσοτικοποιείται ένα πρόβλημα και αποκτούνται συγκεκριμένες λύσεις, αλλά και ως μια πειστική γλώσσα, που διευκολύνει την ποιοτική ανάλυση του προβλήματος. Είναι δυνατόν όμως ο αναγνώστης, που δεν είναι εξοικειωμένος με τους μαθηματικούς τύπους, να παρακολουθήσει και να κατανοήσει όλα τα θέματα που αναφέρονται και χωρίς την παρακολούθηση των μαθηματικών τύπων, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλο το κείμενο χρησιμοποιούνται και λεκτικές ερμηνείες των θεμάτων. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)