Γενική λαχανοκομία - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789605467821

Γενική λαχανοκομία

€48,20
€59,90
0
No votes yet
Στο βιβλίο "Γενική Λαχανοκοµία" επιχειρείται µια όσο το δυνατόν πιο πλήρης και επικαιροποιηµένη καταγραφή της υπάρχουσας γενικής γνώσης στον κλάδο της... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Στο βιβλίο "Γενική Λαχανοκοµία" επιχειρείται µια όσο το δυνατόν πιο πλήρης και επικαιροποιηµένη καταγραφή της υπάρχουσας γενικής γνώσης στον κλάδο της γεωπονικής επιστήµης που ασχολείται µε την παραγωγή και τη µετασυλλεκτική αξιοποίηση ποωδών φυτών για νωπή κατανάλωση - των γνωστών σε όλους µας λαχανικών ή κηπευτικών.

Αφού γίνει µια πρώτη γνωριµία µε τη λαχανοκοµία ως επιστηµονικό αλλά και παραγωγικό κλάδο, περιγράφονται τα σηµαντικότερα είδη κηπευτικών για την Ελλάδα. Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά η επίδραση του ριζικού και του εναέριου περιβάλλοντος στην παραγωγή κηπευτικών, καθώς και οι διάφορες τεχνικές υπαίθριας και θερµοκηπιακής καλλιέργειας, όπως η χαµηλή κάλυψη, η βιολογική παραγωγή κηπευτικών, η υδροπονία, κ.λπ. Έπειτα εξετάζονται εκτενώς το πολλαπλασιαστικό υλικό της λαχανοκοµίας και οι τεχνικές της εγκατάστασης καλλιέργειας κηπευτικών, είτε µε απευθείας σπορά είτε µε παραγωγή σποροφύτων στα φυτώρια και µεταφύτευσή τους. Ξεχωριστά κεφάλαια αφιερώνονται στην άρδευση και στη θρέψη-λίπανση, στις υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες µετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και πριν τη συγκοµιδή, και τέλος στην ίδια τη διαδικασία της συγκοµιδής. Το βιβλίο ολοκληρώνεται µε µια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή των µετασυλλεκτικών χειρισµών των κηπευτικών και του τρόπου συντήρησής τους όταν προορίζονται για διάθεση σε νωπή κατάσταση στην αγορά. Η συγγραφή του βιβλίου αυτού βασίζεται, εκτός από την εκτενή βιβλιογραφία, και στην πολυετή ενασχόληση του συγγραφέα µε τις κηπευτικές καλλιέργειες, καθώς και σε πληροφορίες που συνέλεξε από παραγωγούς, γεωπόνους και άλλους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των κηπευτικών.

Αν και έχει γραφτεί κυρίως ως διδακτικό βοήθηµα για τους φοιτητές στα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι χρήσιµο επίσης σε όλους τους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπόνους και σε όλους όσοι εµπλέκονται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µε τον παραγωγικό κλάδο των κηπευτικών, ακόµη και στους ερασιτέχνες λαχανοκόµους.

ISBN:
9789605467821
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
28x21
Σελίδες: 
706
Έτος: 
2016
Ο Δημήτριος Σάββας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Στο βιβλίο "Γενική Λαχανοκοµία" επιχειρείται µια όσο το δυνατόν πιο πλήρης και επικαιροποιηµένη καταγραφή της υπάρχουσας γενικής γνώσης στον κλάδο της γεωπονικής επιστήµης που ασχολείται µε την παραγωγή και τη µετασυλλεκτική αξιοποίηση ποωδών φυτών για νωπή κατανάλωση - των γνωστών σε όλους µας λαχανικών ή κηπευτικών.

Αφού γίνει µια πρώτη γνωριµία µε τη λαχανοκοµία ως επιστηµονικό αλλά και παραγωγικό κλάδο, περιγράφονται τα σηµαντικότερα είδη κηπευτικών για την Ελλάδα. Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά η επίδραση του ριζικού και του εναέριου περιβάλλοντος στην παραγωγή κηπευτικών, καθώς και οι διάφορες τεχνικές υπαίθριας και θερµοκηπιακής καλλιέργειας, όπως η χαµηλή κάλυψη, η βιολογική παραγωγή κηπευτικών, η υδροπονία, κ.λπ. Έπειτα εξετάζονται εκτενώς το πολλαπλασιαστικό υλικό της λαχανοκοµίας και οι τεχνικές της εγκατάστασης καλλιέργειας κηπευτικών, είτε µε απευθείας σπορά είτε µε παραγωγή σποροφύτων στα φυτώρια και µεταφύτευσή τους. Ξεχωριστά κεφάλαια αφιερώνονται στην άρδευση και στη θρέψη-λίπανση, στις υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες µετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και πριν τη συγκοµιδή, και τέλος στην ίδια τη διαδικασία της συγκοµιδής. Το βιβλίο ολοκληρώνεται µε µια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή των µετασυλλεκτικών χειρισµών των κηπευτικών και του τρόπου συντήρησής τους όταν προορίζονται για διάθεση σε νωπή κατάσταση στην αγορά. Η συγγραφή του βιβλίου αυτού βασίζεται, εκτός από την εκτενή βιβλιογραφία, και στην πολυετή ενασχόληση του συγγραφέα µε τις κηπευτικές καλλιέργειες, καθώς και σε πληροφορίες που συνέλεξε από παραγωγούς, γεωπόνους και άλλους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των κηπευτικών.

Αν και έχει γραφτεί κυρίως ως διδακτικό βοήθηµα για τους φοιτητές στα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι χρήσιµο επίσης σε όλους τους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπόνους και σε όλους όσοι εµπλέκονται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µε τον παραγωγικό κλάδο των κηπευτικών, ακόµη και στους ερασιτέχνες λαχανοκόµους.