Περιβαλλοντική καρστική γεωμορφολογία - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789605082758

Περιβαλλοντική καρστική γεωμορφολογία

€15,26
€16,96
0
No votes yet
Τα καρστικά τοπία καλύπτουν περίπου το 45% της επιφάνειας της Ελλάδας με συνυφασμένη την παρουσία ανθρακικών πετρωμάτων έως 70%, όπως ο ασβεστόλιθος, ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Τα καρστικά τοπία καλύπτουν περίπου το 45% της επιφάνειας της Ελλάδας με συνυφασμένη την παρουσία ανθρακικών πετρωμάτων έως 70%, όπως ο ασβεστόλιθος, το μάρμαρο, ο δολομίτης και η γύψος, τα οποία και αφθονούν, καθιστώντας την ένα "καρστικό έθνος".

Το καρστ, αν και συνήθως είναι γνωστό από τα σπήλαια, είναι πολύπλοκο σύστημα, που
ενσωματώνει καρστικούς επιφανειακούς και υποεπιφανειακούς πόρους, κρίσιμους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου νερού, τη σταθερότητα των επιφανειακών κατασκευών (δρόμοι, κτήρια), την παρουσία και την αφθονία ορισμένων ορυκτών και κοιτασμάτων πετρελαίου, την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος, ενώ τέλος η μελέτη του συνδράμει στην αρχαιολογική έρευνα.

Η πλούσια τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το καρστ, με έξι τοπία παγκόσμιας κληρονομιάς: η Ακρόπολη των Αθηνών, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης (Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο νησί της Πάτμου), ο ναός των Δελφών, η περιοχή των Μετεώρων (Θεσσαλία), η χερσόνησος του Αγίου Όρους, η περιοχή των Μυκηνών, καθώς και άλλες τοποθεσίες, που ο σχηματισμός τους έχει άμεση ή έμμε-ση σχέση με τη διεργασία της καρστικοποίησης. Η διατήρηση της ακεραιότητας και της βιώσιμης χρήσης των καρστικών πόρων, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων, εξαρτάται από την αειφόρο διαχείριση του καρστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος του βιβλίου είναι η συγκέντρωση και παράθεση της βασικής θεωρίας της Περιβαλλοντικής Καρστικής Γεωμορφολογίας, παρέχοντας τις θεμελιώδεις γνώσεις, τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες για τις καρστικές γεωμορφές, αλλά και επισημαίνοντας τα προβλήματα του καρστικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση των καρστικών περιοχών της Ελλάδος.

Στο 1ο μέρος (Κεφ. 1-5) παρουσιάζονται οι καρστικές διεργασίες, τα καρστικά πετρώματα και οι τύποι του καρστ. Ακολούθως, στο 2ο μέρος (Κεφ. 3-4) παρουσιάζονται οι επιφανειακές και οι υπόγειες καρστικές μορφές με την υδρολογική λειτουργία τους.

Τέλος, στο 3ο μέρος (Κεφ. 5) παρουσιάζεται η Διαχείριση του Καρστικού Περιβάλλοντος (ευπάθεια και κύριες πηγές μόλυνσης και ρύπανσης των καρστικών υδροφόρων οριζόντων, οι φυσικοί κίνδυνοι, οι βασικές χρήσεις του καρστ και τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα).

ISBN:
9789605082758
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
240
Έτος: 
2019

Τα καρστικά τοπία καλύπτουν περίπου το 45% της επιφάνειας της Ελλάδας με συνυφασμένη την παρουσία ανθρακικών πετρωμάτων έως 70%, όπως ο ασβεστόλιθος, το μάρμαρο, ο δολομίτης και η γύψος, τα οποία και αφθονούν, καθιστώντας την ένα "καρστικό έθνος".

Το καρστ, αν και συνήθως είναι γνωστό από τα σπήλαια, είναι πολύπλοκο σύστημα, που
ενσωματώνει καρστικούς επιφανειακούς και υποεπιφανειακούς πόρους, κρίσιμους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου νερού, τη σταθερότητα των επιφανειακών κατασκευών (δρόμοι, κτήρια), την παρουσία και την αφθονία ορισμένων ορυκτών και κοιτασμάτων πετρελαίου, την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος, ενώ τέλος η μελέτη του συνδράμει στην αρχαιολογική έρευνα.

Η πλούσια τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το καρστ, με έξι τοπία παγκόσμιας κληρονομιάς: η Ακρόπολη των Αθηνών, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης (Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο νησί της Πάτμου), ο ναός των Δελφών, η περιοχή των Μετεώρων (Θεσσαλία), η χερσόνησος του Αγίου Όρους, η περιοχή των Μυκηνών, καθώς και άλλες τοποθεσίες, που ο σχηματισμός τους έχει άμεση ή έμμε-ση σχέση με τη διεργασία της καρστικοποίησης. Η διατήρηση της ακεραιότητας και της βιώσιμης χρήσης των καρστικών πόρων, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων, εξαρτάται από την αειφόρο διαχείριση του καρστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος του βιβλίου είναι η συγκέντρωση και παράθεση της βασικής θεωρίας της Περιβαλλοντικής Καρστικής Γεωμορφολογίας, παρέχοντας τις θεμελιώδεις γνώσεις, τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες για τις καρστικές γεωμορφές, αλλά και επισημαίνοντας τα προβλήματα του καρστικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση των καρστικών περιοχών της Ελλάδος.

Στο 1ο μέρος (Κεφ. 1-5) παρουσιάζονται οι καρστικές διεργασίες, τα καρστικά πετρώματα και οι τύποι του καρστ. Ακολούθως, στο 2ο μέρος (Κεφ. 3-4) παρουσιάζονται οι επιφανειακές και οι υπόγειες καρστικές μορφές με την υδρολογική λειτουργία τους.

Τέλος, στο 3ο μέρος (Κεφ. 5) παρουσιάζεται η Διαχείριση του Καρστικού Περιβάλλοντος (ευπάθεια και κύριες πηγές μόλυνσης και ρύπανσης των καρστικών υδροφόρων οριζόντων, οι φυσικοί κίνδυνοι, οι βασικές χρήσεις του καρστ και τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα).