Ηλεκτρονικά Προγράμματα και Σύγχρονο Νοσοκομειακό Μάνατζμεντ - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Ηλεκτρονικά Προγράμματα και Σύγχρονο Νοσοκομειακό Μάνατζμεντ
SKU:
9789606353680

Ηλεκτρονικά Προγράμματα και Σύγχρονο Νοσοκομειακό Μάνατζμεντ

€22,50
€25,00
0
No votes yet

Ο ρόλος της πληροφορικής στο σύγχρονο σύστημα υγείας, μέσω της υλοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, μεταβάλλεται σταδιακά από περ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 3-5 εργάσιμες μέρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Ο ρόλος της πληροφορικής στο σύγχρονο σύστημα υγείας, μέσω της υλοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, μεταβάλλεται σταδιακά από περιφερειακό σε ουσιαστικό και από υποστηρικτικό σε στρατηγικό, στοχεύοντας στην ενίσχυση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ. Ο όγκος αλλά και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται καθημερινά στους οργανισμούς υγείας διαρκώς αυξάνονται, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Στο ελληνικό σύστημα υγείας υλοποιούνται ηλεκτρονικά προγράμματα, εντός του ελληνικού πλαισίου ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ως εξειδίκευση της ευρωπαϊκής δράσης eEurope 2005 και του προγράμματος eEurope-i2010, παρέχοντας τη δυνατότητα συστηματικής, τυποποιημένης και καλύτερα αξιοποιήσιμης καταγραφής των στοιχείων. Στόχο των προγραμμάτων αποτελεί η ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της οικονομικής/διοικητικής όσο και της κλινικής λειτουργίας του συστήματος.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και του τρόπου υλοποίησης των ηλεκτρονικών προγραμμάτων της «Δι@ύγειας», του «ESY.net» («BI.Forms») και του «Παρατηρητηρίου Τιμών» της ΕΠΥ, καθώς έχουν κοινή χρονική αφετηρία, υλοποιούνται από διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ επιπλέον έχουν παραπληρωματική λειτουργία και παρόμοια φιλοσοφία. Επιχειρείται, επίσης, η διερεύνηση της συμβολής τους στο νοσοκομειακό μάνατζμεντ μέσα από συγκριτική μελέτη των στάσεων και των απόψεων τόσο των εξουσιοδοτημένων χειριστών τους όσο και των μάνατζερ στα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική μελέτη περίπτωσης (case study). Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση γνώμης αλλά και οι αντίστοιχες στάσεις και απόψεις του διοικητικού προσωπικού των κυπριακών δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υιοθέτηση ανάλογων προγραμμάτων στα κυπριακά νοσοκομεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας στο νησί. Το υλικό της μελέτης αντλήθηκε από ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και από τον συνδυασμό πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας δύο αξόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

ISBN:
9789606353680
Εκδόσεις:
Σελίδες: 
264
Έτος: 
2021

Ο ρόλος της πληροφορικής στο σύγχρονο σύστημα υγείας, μέσω της υλοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, μεταβάλλεται σταδιακά από περιφερειακό σε ουσιαστικό και από υποστηρικτικό σε στρατηγικό, στοχεύοντας στην ενίσχυση του νοσοκομειακού μάνατζμεντ. Ο όγκος αλλά και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται καθημερινά στους οργανισμούς υγείας διαρκώς αυξάνονται, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Στο ελληνικό σύστημα υγείας υλοποιούνται ηλεκτρονικά προγράμματα, εντός του ελληνικού πλαισίου ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ως εξειδίκευση της ευρωπαϊκής δράσης eEurope 2005 και του προγράμματος eEurope-i2010, παρέχοντας τη δυνατότητα συστηματικής, τυποποιημένης και καλύτερα αξιοποιήσιμης καταγραφής των στοιχείων. Στόχο των προγραμμάτων αποτελεί η ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της οικονομικής/διοικητικής όσο και της κλινικής λειτουργίας του συστήματος.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και του τρόπου υλοποίησης των ηλεκτρονικών προγραμμάτων της «Δι@ύγειας», του «ESY.net» («BI.Forms») και του «Παρατηρητηρίου Τιμών» της ΕΠΥ, καθώς έχουν κοινή χρονική αφετηρία, υλοποιούνται από διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ επιπλέον έχουν παραπληρωματική λειτουργία και παρόμοια φιλοσοφία. Επιχειρείται, επίσης, η διερεύνηση της συμβολής τους στο νοσοκομειακό μάνατζμεντ μέσα από συγκριτική μελέτη των στάσεων και των απόψεων τόσο των εξουσιοδοτημένων χειριστών τους όσο και των μάνατζερ στα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική μελέτη περίπτωσης (case study). Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση γνώμης αλλά και οι αντίστοιχες στάσεις και απόψεις του διοικητικού προσωπικού των κυπριακών δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υιοθέτηση ανάλογων προγραμμάτων στα κυπριακά νοσοκομεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας στο νησί. Το υλικό της μελέτης αντλήθηκε από ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και από τον συνδυασμό πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας δύο αξόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.