Γενική παθολογική ανατομική - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Λεπτομέρειες βιβλίου

Έχουν περάσει 20 και πλέον χρόνια από την τελευταία έκδοση του διδακτικού βιβλίου της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής που διανέμονταν στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα βιολογικά φαινόμενα βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να σημειώνονται, με γρήγορους ρυθμούς, πολλά και σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα των βιολογικών επιστημών. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, σημαντικές εξελίξεις προώθησαν νέες έννοιες, όπως η κυτταρική απόπτωση, τα ογκογονίδια, οι κυτταροκίνες, καθώς και ανοσολογικοί μηχανισμοί και παράμετροι.
Τα παραπάνω κατέστησαν αναγκαία την συγγραφή ενός νέου βιβλίου που να περιλαμβάνει όλα τα νεότερα, κατά το δυνατό, δεδομένα που αφορούν στη Γενική Παθολογική Ανατομική, σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Έτσι, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να εξυπηρετεί αφενός τις ανάγκες των φοιτητών μας και αφετέρου να αποτελεί πηγή αναφοράς για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τους πτυχιούχους συναδέλφους. Προς το σκοπό αυτό, το θεωρητικό μέρος συμπληρώνεται με εικόνες και σχεδιαγράμματα για την ευκολότερη κατανόησή του.
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την Παθολογία του κυττάρου και του διάμεσου ιστού και τις Διαταραχές του καρδιαγγειακού και αιμοποιητικού συστήματος.

ISBN:
9789603571339
Μέγεθος: 
29x21
Σελίδες: 
123
Έτος: 
2019
Βασίλειος Χρ. Ψύχας, Αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Έχουν περάσει 20 και πλέον χρόνια από την τελευταία έκδοση του διδακτικού βιβλίου της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής που διανέμονταν στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα βιολογικά φαινόμενα βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να σημειώνονται, με γρήγορους ρυθμούς, πολλά και σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα των βιολογικών επιστημών. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, σημαντικές εξελίξεις προώθησαν νέες έννοιες, όπως η κυτταρική απόπτωση, τα ογκογονίδια, οι κυτταροκίνες, καθώς και ανοσολογικοί μηχανισμοί και παράμετροι.
Τα παραπάνω κατέστησαν αναγκαία την συγγραφή ενός νέου βιβλίου που να περιλαμβάνει όλα τα νεότερα, κατά το δυνατό, δεδομένα που αφορούν στη Γενική Παθολογική Ανατομική, σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Έτσι, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να εξυπηρετεί αφενός τις ανάγκες των φοιτητών μας και αφετέρου να αποτελεί πηγή αναφοράς για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τους πτυχιούχους συναδέλφους. Προς το σκοπό αυτό, το θεωρητικό μέρος συμπληρώνεται με εικόνες και σχεδιαγράμματα για την ευκολότερη κατανόησή του.
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την Παθολογία του κυττάρου και του διάμεσου ιστού και τις Διαταραχές του καρδιαγγειακού και αιμοποιητικού συστήματος.