Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C
SKU:
9789605863777

Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C

€63,00
€70,00
0
No votes yet

Το σύγγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμι... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το σύγγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για τη σχεδίαση προγραμματιστικών λύσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εισαγωγικών μαθημάτων στις μεθόδους προγραμματισμού. Η επιλογή μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και ασκήσεων από διαφορετικούς χώρους επιτρέπει στον καθηγητή να σχεδιάσει ένα εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό με τη C, τόσο για τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών όσο και για φοιτητές από πολλές άλλες επιστημονικές περιοχές.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
- Ασκήσεις στο τέλος κάθε ενότητας: Οι περισσότερες ενότητες τελειώνουν με πλήθος ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση τμημάτων προγράμματος. Παρουσιάζονται επίσης σύντομες ασκήσεις προγραμματισμού.
- Παραδείγματα και Μελέτες περίπτωσης: Το βιβλίο περιέχει μεγάλη ποικιλία προγραμματιστικών παραδειγμάτων. Όπου είναι δυνατό, τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ολόκληρα προγράμματα ή συναρτήσεις αντί για ημιτελή τμήματα προγραμμάτων. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει μία ή περισσότερες σημαντικές Μελέτες περίπτωσης που λύνονται ακολουθώντας τη μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού. Αρκετές Μελέτες περίπτωσης δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να «ρίξει μια γρήγορη ματιά» σε σημαντικές εφαρμογές των υπολογιστών, όπως η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, σε εμπορικές ή και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
- Μελέτη σφαλμάτων και Περιλήψεις κεφαλαίων: Κάθε κεφάλαιο κλείνει με μια ενότητα όπου γίνεται συζήτηση γύρω από τα πιο κοινά προγραμματιστικά σφάλματα. Η Περίληψη κεφαλαίου βοηθά στην επανάληψη και στην εκμάθηση των βασικών σημείων.
- Ασκήσεις κεφαλαίου: Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει Ασκήσεις σύντομης απάντησης μαζί με τις απαντήσεις τους. Διατίθενται επίσης προς επίλυση αρκετές ασκήσεις επανάληψης.
- Προγραμματιστικά έργα: Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με μια σειρά από Προγραμματιστικά έργα (projects), δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

ISBN:
9789605863777
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Σελίδες: 
752
Έτος: 
2021

Το σύγγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία της συστηματικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού για τη σχεδίαση προγραμματιστικών λύσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εισαγωγικών μαθημάτων στις μεθόδους προγραμματισμού. Η επιλογή μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και ασκήσεων από διαφορετικούς χώρους επιτρέπει στον καθηγητή να σχεδιάσει ένα εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό με τη C, τόσο για τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών όσο και για φοιτητές από πολλές άλλες επιστημονικές περιοχές.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
- Ασκήσεις στο τέλος κάθε ενότητας: Οι περισσότερες ενότητες τελειώνουν με πλήθος ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση τμημάτων προγράμματος. Παρουσιάζονται επίσης σύντομες ασκήσεις προγραμματισμού.
- Παραδείγματα και Μελέτες περίπτωσης: Το βιβλίο περιέχει μεγάλη ποικιλία προγραμματιστικών παραδειγμάτων. Όπου είναι δυνατό, τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ολόκληρα προγράμματα ή συναρτήσεις αντί για ημιτελή τμήματα προγραμμάτων. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει μία ή περισσότερες σημαντικές Μελέτες περίπτωσης που λύνονται ακολουθώντας τη μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού. Αρκετές Μελέτες περίπτωσης δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να «ρίξει μια γρήγορη ματιά» σε σημαντικές εφαρμογές των υπολογιστών, όπως η αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, σε εμπορικές ή και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
- Μελέτη σφαλμάτων και Περιλήψεις κεφαλαίων: Κάθε κεφάλαιο κλείνει με μια ενότητα όπου γίνεται συζήτηση γύρω από τα πιο κοινά προγραμματιστικά σφάλματα. Η Περίληψη κεφαλαίου βοηθά στην επανάληψη και στην εκμάθηση των βασικών σημείων.
- Ασκήσεις κεφαλαίου: Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει Ασκήσεις σύντομης απάντησης μαζί με τις απαντήσεις τους. Διατίθενται επίσης προς επίλυση αρκετές ασκήσεις επανάληψης.
- Προγραμματιστικά έργα: Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με μια σειρά από Προγραμματιστικά έργα (projects), δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.