Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789601215129

Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης

€36,00
€40,00
0
No votes yet
Το "Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας" (ΣΝΕΓ) οργάνωσε διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στη Θεσσαλ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το "Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας" (ΣΝΕΓ) οργάνωσε διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2005. Ο ακριβής τίτλος του συνεδρίου ήταν "Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης: Νέες Τάσεις".

Στο συνέδριο αυτό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που αφορούν:

Την κατάκτηση μητρικής και εκμάθηση ξένης γλώσσας, διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, νέες τεχνολογίες, νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αξιολόγηση επιδόσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών, διαμόρφωση συμβατικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού, ελληνική για ειδικούς σκοπούς.

Το συνέδριο φιλοξένησε επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι στο πλαίσιο των εργασιών του ανέπτυξαν τις θέσεις τους σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε αλλογενείς και ομογενείς. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού το παρακολούθησαν πάνω από διακόσιοι (200) σύνεδροι, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο παρών τόμος περιέχει εισηγήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές για δημοσίευση ύστερα από τις υποδείξεις ειδικών επιστημόνων-κριτών. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Μιχάλης Δαμανάκης, "Η ελληνική ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα στο εξωτερικό"
- Αριστέα Νικολέτα Συμεωνίδου - Χριστίδου, "Αξιολόγηση γλωσσομάθειας"
- Θ. Αγάθος, Σ. Δημητράκου, Ε. Θώδα, Α. Λιβιέρη, Α. Μαγγανά, Α. Τσοτσορού, "Διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες (αιτούντες άσυλο)
- Ν. Αμβράζης, Ε. Σεχίδου, Ν. Μπαρτζιώκας, "Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία πολιτισμού"
- Ν. Αμβράζης, "Παριστάνοντας ... σχεδιάζοντας ... χρωματίζοντας. Ναι, αλλά γιατί;"
- Α. Αμπάτη, Α. Ιορδανίδου, "θέματα σχεδιασμού της γραμματικής διδασκαλίας της ελληνικής σε μουσουλμάνους μαθητές στα σχολεία της Θράκης"
- Β. Αρλέτου, Α. Τάντση, "Ο Πιλότος του σχολείου: ελληνοαλβανικός ενημερωτικός οδηγός για τη λειτουργία του γυμνασίου"
- Β. Αστάρα, Π. Μπαλκάμος, "Το όνομα στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας"
- Β. Βόντσα, "Συνεκπαίδευση του "γηγενούς" και του "ξένου" στις σχολικές τάξεις: Εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας"
- Γ. Γαβριηλίδου, "Επικοινωνιακές δραστηριότητες για τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας"
- Ν. Γιωτίτσας, "Διδασκαλία και προώθηση της ελληνικής γλώσσας στο γερμανικό σχολικό σύστημα. Δυνατότητες και προοπτικές"
- Π. Δεληκάρη, "Ο λόγος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα"
- Θ. Διαλεκτόπουλος, "Διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών στην Ολλανδία. Αξιολόγηση του μαθήματος της μητρικής γλώσσας"
- Ε. Ζάγκα, Α. Θεοδωρίδης, "Το μάθημα της ιστορίας ως επικοινωνιακό περιβάλλον για τον μαθητή και πλαίσιο διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας"
- Μ. Ιακώβου, Σ. Μπέλλα, "Η παραγωγή γραπτού λόγου στο προχωρημένο επίπεδο: Στοιχεία ακαδημαϊκής και πολιτισμικής έκφρασης"
- Α. Ιγνατιάδου, "Ο Αρκουδέας... και η Αλελπουδέλη... στους ολυμπιακούς αγώνες. Μια επικοινωνιακή διδακτική πρόταση με χρήση αυθεντικού υλικού για αλλόγλωσσο κοινό"
- Α. Ιγνατιάδου, Μ. Τσιλιμίγκα, "Δημιουργία γλωσσικών ασκήσεων για τη διδασκαλία του λεξικού τόνου της νέας ελληνικής σε μη φυσικούς ομιλητές"
- Κ. Καλιμικεράκη, Ι. Καβαθατζόπουλος, "Οι υπολογιστές ως εργαλεία μυαλού για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας"
- Ε. Κανταρτζή, Β. Κουταλακίδου, "Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις τάξεις υποδοχής του δημοτικού σχολείου"
- Α. Κατσαλήρου, "Στάδια εκμάθησης του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας"
- Τάμαρα Κόστιτς - Παχνόγλου, "Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004/2005 στη Φιλοσοφική Σχολή του Νις, Σερβία"
- Γ. Κούζας, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις διαμορφούμενες συνθήκες του 21ου αιώνα"
- Α. Κυρίτση, "Η έννοια του στόχου στο ξενόγλωσσο μάθημα. Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογές"
- Μ. Λουκά - Crann, "Διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Βρετανίας"
- Α. Ματσάγκος, "Προσέγγιση της δυναμικής της ελληνικής στα πλαίσια της καθημερινής συνομιλίας"
- Χ. Μίλεση, "Η ελληνική γλώσσα ως μέσον διδασκαλίας και κατανόησης ή αποκλεισμού για τους αλλοδαπούς μαθητές από την Αλβανία: Μελέτη περίπτωσης στον Πειραιά"
- Β. Μπάτσιου, Σ. Οικονόμου, Π. Σιδηροπούλου, "Προβλήματα στη συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού σε πομακόφωνους μαθητές: Ανάλυση λαθών και διδακτικές προτάσεις"
- Σ. Μπέλλα, "Πέρα από την πραγματολογική αποτυχία: Η χρήση των χρόνων ως πραγματολογική ικανότητα"
- Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδη, "Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη. Η περίπτωση της Δημοκρατίας του Καζακστάν"
- Ε. Παναγοπούλου, "Γράψτε μια αίτηση στον Πλούτωνα ζητώντας του να..."
- Σ. Παπαδήμα - Σοφοκλέους, "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών: Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και χρήση νέων τεχνολογιών στην Κύπρο"
- Α. Πασιά, "Συσχετισμός προφίλ και στάσεων των μαθητών του ΣΝΕΤ και του Διδασκαλείου"
- Β. Πασχαλιώρη, Χ. Πασχαλιώρη, "Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ): Εκπαιδευτικές και αξιολογικές θεωρήσεις"
- Θ. Ρουσουλιώτη, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: Ομοιότητες, διαφορές και αλληλεπίδραση πεδίων έρευνας"
- Σ. Σαμπάνη, Σ. Φερεντίνος, Γ. Δημόπουλος, "Η συμβολή της αισθητικής αγωγής στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής και γραπτής έκφρασης των μαθητών μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών"
- Π. Σέξτου, "Το δράμα ως μέθοδος διδακτικής ξένων γλωσσών"
- Π. Σιδηροπούλου, "Μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του γλωσσικού υλικού του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ."
- Χ. Τακούδα, "Χαμηλές πτήσεις στα νέα ελληνικά: ο Αρκάς στα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας"
- Δ. Ταχματζίδης, Κ. Ταχματζίδου, "Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας) στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις"
- Κ. Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, "Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη"
- Β. Τσελπάν, "Η κατάρτιση των μεταφραστών και των διερμηνέων από και προς την ελληνική γλώσσα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών"
- Ε. Χατζημαυρουδή, "Προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των αρχαίων"
- Α. Χατζηνικολάου, "Εκπαίδευση σε συνθήκες εγκλεισμού. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολυπολιτισμική τάξη κρατουμένων στο σχολείο των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών"
- Α. Χατζηνικολάου, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης μέσα από τη διαμόρφωση κοινωνικών συμβάντων με παιδιά Ρομά στο σχολείο του Δεντροποτάμου"
- Α. Χατζηπαναγιωτίδη, "Η κοινωνικοπολιτισμική δεξιότητα ως στόχος στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης"

ISBN:
9789601215129
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
605
Έτος: 
2006

Το "Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας" (ΣΝΕΓ) οργάνωσε διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2005. Ο ακριβής τίτλος του συνεδρίου ήταν "Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης: Νέες Τάσεις".

Στο συνέδριο αυτό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που αφορούν:

Την κατάκτηση μητρικής και εκμάθηση ξένης γλώσσας, διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, νέες τεχνολογίες, νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αξιολόγηση επιδόσεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών, διαμόρφωση συμβατικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού, ελληνική για ειδικούς σκοπούς.

Το συνέδριο φιλοξένησε επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι στο πλαίσιο των εργασιών του ανέπτυξαν τις θέσεις τους σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε αλλογενείς και ομογενείς. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού το παρακολούθησαν πάνω από διακόσιοι (200) σύνεδροι, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο παρών τόμος περιέχει εισηγήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές για δημοσίευση ύστερα από τις υποδείξεις ειδικών επιστημόνων-κριτών. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Μιχάλης Δαμανάκης, "Η ελληνική ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα στο εξωτερικό"
- Αριστέα Νικολέτα Συμεωνίδου - Χριστίδου, "Αξιολόγηση γλωσσομάθειας"
- Θ. Αγάθος, Σ. Δημητράκου, Ε. Θώδα, Α. Λιβιέρη, Α. Μαγγανά, Α. Τσοτσορού, "Διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες (αιτούντες άσυλο)
- Ν. Αμβράζης, Ε. Σεχίδου, Ν. Μπαρτζιώκας, "Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία πολιτισμού"
- Ν. Αμβράζης, "Παριστάνοντας ... σχεδιάζοντας ... χρωματίζοντας. Ναι, αλλά γιατί;"
- Α. Αμπάτη, Α. Ιορδανίδου, "θέματα σχεδιασμού της γραμματικής διδασκαλίας της ελληνικής σε μουσουλμάνους μαθητές στα σχολεία της Θράκης"
- Β. Αρλέτου, Α. Τάντση, "Ο Πιλότος του σχολείου: ελληνοαλβανικός ενημερωτικός οδηγός για τη λειτουργία του γυμνασίου"
- Β. Αστάρα, Π. Μπαλκάμος, "Το όνομα στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας"
- Β. Βόντσα, "Συνεκπαίδευση του "γηγενούς" και του "ξένου" στις σχολικές τάξεις: Εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας"
- Γ. Γαβριηλίδου, "Επικοινωνιακές δραστηριότητες για τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας"
- Ν. Γιωτίτσας, "Διδασκαλία και προώθηση της ελληνικής γλώσσας στο γερμανικό σχολικό σύστημα. Δυνατότητες και προοπτικές"
- Π. Δεληκάρη, "Ο λόγος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα"
- Θ. Διαλεκτόπουλος, "Διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών στην Ολλανδία. Αξιολόγηση του μαθήματος της μητρικής γλώσσας"
- Ε. Ζάγκα, Α. Θεοδωρίδης, "Το μάθημα της ιστορίας ως επικοινωνιακό περιβάλλον για τον μαθητή και πλαίσιο διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας"
- Μ. Ιακώβου, Σ. Μπέλλα, "Η παραγωγή γραπτού λόγου στο προχωρημένο επίπεδο: Στοιχεία ακαδημαϊκής και πολιτισμικής έκφρασης"
- Α. Ιγνατιάδου, "Ο Αρκουδέας... και η Αλελπουδέλη... στους ολυμπιακούς αγώνες. Μια επικοινωνιακή διδακτική πρόταση με χρήση αυθεντικού υλικού για αλλόγλωσσο κοινό"
- Α. Ιγνατιάδου, Μ. Τσιλιμίγκα, "Δημιουργία γλωσσικών ασκήσεων για τη διδασκαλία του λεξικού τόνου της νέας ελληνικής σε μη φυσικούς ομιλητές"
- Κ. Καλιμικεράκη, Ι. Καβαθατζόπουλος, "Οι υπολογιστές ως εργαλεία μυαλού για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας"
- Ε. Κανταρτζή, Β. Κουταλακίδου, "Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις τάξεις υποδοχής του δημοτικού σχολείου"
- Α. Κατσαλήρου, "Στάδια εκμάθησης του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας"
- Τάμαρα Κόστιτς - Παχνόγλου, "Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004/2005 στη Φιλοσοφική Σχολή του Νις, Σερβία"
- Γ. Κούζας, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις διαμορφούμενες συνθήκες του 21ου αιώνα"
- Α. Κυρίτση, "Η έννοια του στόχου στο ξενόγλωσσο μάθημα. Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογές"
- Μ. Λουκά - Crann, "Διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Βρετανίας"
- Α. Ματσάγκος, "Προσέγγιση της δυναμικής της ελληνικής στα πλαίσια της καθημερινής συνομιλίας"
- Χ. Μίλεση, "Η ελληνική γλώσσα ως μέσον διδασκαλίας και κατανόησης ή αποκλεισμού για τους αλλοδαπούς μαθητές από την Αλβανία: Μελέτη περίπτωσης στον Πειραιά"
- Β. Μπάτσιου, Σ. Οικονόμου, Π. Σιδηροπούλου, "Προβλήματα στη συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού σε πομακόφωνους μαθητές: Ανάλυση λαθών και διδακτικές προτάσεις"
- Σ. Μπέλλα, "Πέρα από την πραγματολογική αποτυχία: Η χρήση των χρόνων ως πραγματολογική ικανότητα"
- Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδη, "Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη. Η περίπτωση της Δημοκρατίας του Καζακστάν"
- Ε. Παναγοπούλου, "Γράψτε μια αίτηση στον Πλούτωνα ζητώντας του να..."
- Σ. Παπαδήμα - Σοφοκλέους, "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης καθηγητών: Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και χρήση νέων τεχνολογιών στην Κύπρο"
- Α. Πασιά, "Συσχετισμός προφίλ και στάσεων των μαθητών του ΣΝΕΤ και του Διδασκαλείου"
- Β. Πασχαλιώρη, Χ. Πασχαλιώρη, "Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ): Εκπαιδευτικές και αξιολογικές θεωρήσεις"
- Θ. Ρουσουλιώτη, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: Ομοιότητες, διαφορές και αλληλεπίδραση πεδίων έρευνας"
- Σ. Σαμπάνη, Σ. Φερεντίνος, Γ. Δημόπουλος, "Η συμβολή της αισθητικής αγωγής στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής και γραπτής έκφρασης των μαθητών μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών"
- Π. Σέξτου, "Το δράμα ως μέθοδος διδακτικής ξένων γλωσσών"
- Π. Σιδηροπούλου, "Μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του γλωσσικού υλικού του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ."
- Χ. Τακούδα, "Χαμηλές πτήσεις στα νέα ελληνικά: ο Αρκάς στα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας"
- Δ. Ταχματζίδης, Κ. Ταχματζίδου, "Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και νέας) στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις"
- Κ. Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, "Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη"
- Β. Τσελπάν, "Η κατάρτιση των μεταφραστών και των διερμηνέων από και προς την ελληνική γλώσσα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών"
- Ε. Χατζημαυρουδή, "Προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των αρχαίων"
- Α. Χατζηνικολάου, "Εκπαίδευση σε συνθήκες εγκλεισμού. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολυπολιτισμική τάξη κρατουμένων στο σχολείο των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών"
- Α. Χατζηνικολάου, "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης μέσα από τη διαμόρφωση κοινωνικών συμβάντων με παιδιά Ρομά στο σχολείο του Δεντροποτάμου"
- Α. Χατζηπαναγιωτίδη, "Η κοινωνικοπολιτισμική δεξιότητα ως στόχος στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης"