Παναγιώτης Σ. Χατζημωυσιάδης, Έξοδα νοσηλείας, εκδόσεις Ενύπνιο - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
15-06-2020

Παναγιώτης Σ. Χατζημωυσιάδης, Έξοδα νοσηλείας, εκδόσεις Ενύπνιο

Σε έναν νοσοκομειακό θάλαμο δύο διαφορετικοί άνθρωποι προβαίνουν σε τρεις διαδοχικούς μονολόγους με θέμα τη μοναξιά, την ασθένεια, τον θάνατο, τη φιλία, τον έρωτα και τη ζωή. Οι αφηγήσεις τους ψηλαφούν δημόσια και ιδιωτικά πάθη, ανοίγουν μεταξύ τους διαύλους επικοινωνίας και, τελικά, φωτίζουν τις σκιές που αρχίζουν να πυκνώνουν.