Φόρμα συμμετοχής σε κλήρωση - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Φόρμα συμμετοχής σε κλήρωση

  • Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει αγορά σχολικής τσάντας ή χαρτοσχολικών ειδών άνω των 30€ από τα ιδιόκτητα βιβλιοπωλεία της αλυσίδας NAKAS BOOK HOUSE.

  • Για να δηλώσετε συμμετοχή απαιτούνται ένα από τα παρακάτω:
    1) Η προσκόμιση του παρόντος στο ταμείο, συμπληρωμένο, μαζί με την απόδειξη αγοράς της τσάντας ή χαρτοσχολικών ειδών από τα ιδιόκτητα βιβλιοπωλεία της αλυσίδας NAKAS BOOK HOUSE
    ή
    2) Η δήλωση συμμετοχής στο www.nakasbookhouse.gr επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς της τσάντας ή χαρτοσχολικών ειδών από τα ιδιόκτητα βιβλιοπωλεία της αλυσίδας NAKAS BOOK HOUSE

  • Διάρκεια συμμετοχής στην κλήρωση: από 11/7/2022 μέχρι 30/09/2022

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.