Αθανάσιος Κριεμάδης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Αθανάσιος Κριεμάδης

Ο Δρ. Θάνος Κριεμάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Στρατηγικό Προγραμματισμό, Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην "Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και Διευθυντής του Εργαστηρίου "Οργάνωση Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής" του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στην Αμερική με ειδικεύσεις στους τομείς της Διοίκηοης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα (Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων) έχοντας ως καθήκοντα το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων ή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Είναι Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας και Επιθεωρητής Συστήμάτων Διαχείρισης Ποιότητας (1S0 9001:2000). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Στρατηγικό Προγραμματισμό.

Φίλτρα
Φίλτρα Go Back
Τιμή
Έτος
Σελίδες
Ολοκλήρωση