Αντώνιος Α. Λιανός - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Αντώνιος Α. Λιανός

Ο Αντώνης Λιανός είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοικητική Επιστήμη. Έχει διδάξει στην ιδιωτική και δημόσια μέση εκπαίδευση το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Έχει εργασθεί ως στέλεχος του Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Από το 2009 είναι Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών αρχικά και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στη συνέχεια, Φ. Σαχινίδη. Το 2012 μετατάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, και εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚΔΔΑ στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου, του ΟΠΕΚ και της Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Έχει συγγράψει μονογραφίες και πολλά άρθρα και μελέτες σε εφημερίδες, δικτυακούς τόπους και Επιστημονικά Περιοδικά.

Φίλτρα
Φίλτρα Go Back
Εκδότης
Τιμή
Έτος
Σελίδες
Ολοκλήρωση