Άννα Δαβίδ - Σπανοπούλου - Nakasbookhouse.gr Skip to main content

Άννα Δαβίδ - Σπανοπούλου

Η Άννα Δαβίδ-Σπανοπούλου είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διπλωματούχος εκπαιδευτικός μετεκπαιδευθείσα στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠΑ), πτυχιούχος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ), κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Σχολικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ), Δρ. Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα: Αναπτυξιακής και Σχολικής Ψυχολογίας όπως η αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, συναισθηματική νοημοσύνη και κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη σε όλα τα στάδια της ζωής, εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες δυσκολίες παιδιών και εφήβων, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, attachment, ψυχομετρικά μέσα Κοινωνικής Ψυχολογίας, όπως η μελέτη των εναλλακτικών σχημάτων οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής, της δομής, της λειτουργίας, της λειτουργικότητας και της συνοχής της οικογένειας, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ οικογενειακού και εργασιακού συστήματος γ) συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) και κριτής στο περιοδικό ΕΡΚΥΝΑ της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.

Φίλτρα
Φίλτρα Go Back
Εκδότης
Τιμή
Έτος
Σελίδες
Ολοκλήρωση